Vrijwilligersfuncties bij Lumen

Wist je dat Lumen meer dan 100 vrijwilligers telt? Deze groep trouwe en bevlogen medewerkers vormt de motor van Lumen. Zij zetten hun eigen ervaringen met ontwrichting en herstel dagelijks in bij het werk. Hieronder zie je wat ze doen:

Inloop- en respijtvoorzieningen

Medewerkers in de inloop- en respijthuizen van Lumen hebben vooral de rol van gastvrouw of -heer. Zij bieden bezoekers of gasten een warm welkom, of het nu gaat om de bezoekers van het Inloophuis in Leiden of Oegstgeest of het lotgenotencafé, of om gasten die komen logeren in het respijthuis in Alphen a/d Rijn of in Leiden. Vrijwilligers leggen het eerste contact en bieden waar nodig een luisterend oor. Zij zorgen voor gezelligheid maar ook voor veiligheid. De behoeften van deelnemers zijn verschillend: sommigen willen ervaringen met elkaar uitwisselen, anderen een spelletje spelen of samen koken zoals in het Respijthuis gebeurt.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Lumen biedt diverse vormen van individuele ondersteuning van mensen met psychische, psychosociale of verslavingsproblematiek. Medewerkers van het Steun- en Informatiepunt beantwoorden vragen en geven advies en informatie over onderwerpen als psychische klachten, verslaving, behandeling of begeleiding, dagbesteding of vrijwilligerswerk, werk of inkomen, en wet- en regelgeving. De consulenten Crisiskaart begeleiden mensen bij het opstellen van een persoonlijke crisiskaart zodat zij de regie behouden in geval van een psychische crisis. Cliëntondersteuners van de Vliegende Brigade bieden een steuntje in de rug aan mensen in een kwetsbare positie. De Participatiecoaches helpen bij het vinden van geschikt (vrijwilligers)werk, werkervaringsplekken of stages. Binnen het Meedenkersnetwerk denken ervaringsdeskundigen vanuit cliëntperspectief mee over diverse ondersteuningsvragen.

Lotgenotengroepen en herstelcursussen

Lumen biedt diverse herstel gerichte groepsactiviteiten aan. De groep Ont-moeten op maandag is een doorlopende gespreksgroep waarin men elkaar inspireert en motiveert op de weg naar herstel. De Krachtcirkels bestaan uit buurtgenoten die met elkaar activiteiten ondernemen, ondersteund door een medewerker. Ook de cursus Zicht op herstel en de basiscursussen Herstelverhalen schrijven en Ervaringsdeskundigheid worden begeleid door vrijwilligers. Het uitwisselen van persoonlijke ervaringen met ontwrichting en herstel vormen een belangrijk onderdeel van al deze groepen. De begeleiders van alle groepsactiviteiten zorgen voor een open, warme en veilige sfeer in de groep zodat iedereen zichzelf kan zijn. Afhankelijk van het soort groep of cursus begeleiden zij groepsgesprekken en discussies, organiseren activiteiten, begeleiden oefeningen, opdrachten of rollenspellen.

Voorlichting, belangenbehartiging en beleidsadvisering

Bij Lumen is een grote groep vrijwilligers betrokken bij het geven van voorlichting. Zij vertellen hoe zij om gaan met hun psychische kwetsbaarheid. Daarnaast geven zij voorlichting over maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid of armoede, en gastlessen voor studenten en professionals van diverse organisaties in het sociale domein, gemeenten en onderwijsinstellingen. Medewerkers van Lumen in de belangenbehartiging en beleidsadvisering komen op voor de belangen van onze achterban en denken mee over beleid en beeldvorming. Voorbeelden zijn de anti-stigma campagne Opgenomen op de werkvloer, initiatieven rondom eenzaamheid of de jaarlijkse herstelmarkt.