Voor wie?

Duin- en BollenstreekLeidse RegioRijnstreek

Heb jij te maken (gehad) met psychische problemen, problemen met andere mensen of instanties en/of een verslaving?

Lumen biedt je een veilige plek voor ontmoeting en ondersteunt je in je persoonlijk en maatschappelijk herstel. Daarbij staat (het ontdekken van) je eigen wensen, doelen en mogelijkheden op het gebied van (arbeids)participatie altijd centraal. Lumen is een vrijwilligersorganisatie waarbij zelfregie en herstel wordt bevorderd.

Lumen werkt actief aan preventie door het bieden van onafhankelijke peer-to-peer ondersteuning.

Aan netwerkpartners in de regio Holland Rijnland, zoals gemeenten, bieden we beleidsondersteuning en belangenbehartiging. Vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid en innovatie ondersteunt Lumen hen in hun nieuwe rol en verantwoordelijkheid.

Tot slot probeert Lumen te werken aan deskundigheidsbevordering en beeldvorming gericht op het bevorderen van acceptatie van onze doelgroepen in de maatschappij en het verminderen van het stigma.

Lumen is, als een van de oprichters, lid van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. 

Missie en visie

Wij zetten ons in voor mensen met psychische, psychosociale en verslavingsproblematiek in de regio Holland Rijnland, met mensen uit de doelgroepen en onafhankelijk van zorginstellingen en hulpverleners.

Daarbij streven we ernaar om mensen die met deze problematiek nu of in het verleden worden of zijn geconfronteerd een passende plek in de samenleving te bieden.

Kernwaarden

Samen met ervaringsdeskundige medewerkers en vrijwilligers hebben we de kernwaarden van Lumen geformuleerd. Niet in losse woorden maar in zinnen om het verband aan te geven. Dit is waar we bij Lumen voor staan, dit is wat Lumen is.

Lumen behartigt de belangen van de mensen die het moeilijk(er) hebben en biedt hen een veilige plek voor ontmoeting en ondersteuning. Lumen is een plek van verbinding, die toegankelijk en vertrouwelijk voelt door de grote betrokkenheid. We zijn gelijkwaardig, we zijn er voor elkaar en we zien naar elkaar om. Wij zijn deskundig en dagen onszelf uit om mensen bij hun eigen unieke herstel te ondersteunen.