Voor wie?

Duin- en BollenstreekLeidse RegioRijnstreek

Heb jij te maken (gehad) met psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblemen?

Lumen biedt je een veilige plek voor ontmoeting en ondersteunt je in je persoonlijk en maatschappelijk herstel. Daarbij staat (het ontdekken van) je eigen wensen, doelen en mogelijkheden op het gebied van (arbeids)participatie altijd centraal.

Lumen werkt actief aan preventie door het bieden van onafhankelijke peer-to-peer cliëntondersteuning.

Aan partners in de regio Holland Rijnland, zoals gemeenten, bieden we beleidsondersteuning en belangenbehartiging. Vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid en innovatie ondersteunt Lumen hen in hun nieuwe rol en verantwoordelijkheid.

Tot slot probeert Stichting Lumen te werken aan deskundigheidsbevordering en beeldvorming gericht op het bevorderen van acceptatie van onze doelgroepen in de maatschappij.

Missie en visie

Wij zetten ons in voor mensen met psychische en psychosociale problematiek in de regio Holland Rijnland, met mensen uit de doelgroepen en los van zorginstellingen en hulpverleners.

Daarbij streven we ernaar om mensen die met deze problematiek nu of in het verleden worden of zijn geconfronteerd een passende plek in de samenleving te bieden.