Collectieve belangenbehartiging

De decentralisaties in het sociale domein, wachtlijsten in de GGZ, bemoeizorg en armoedebeleid. Een greep uit de thema’s waar mensen uit de achterban van Lumen dagelijks mee te maken hebben. Lumen komt op voor hun belangen en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Beleidsontwikkeltafels en stuurgroepen

De signalen die Lumen verzamelt uit de Lumen Adviesgroep, de individuele en groepsgewijze cliëntondersteuning en via contacten met organisaties die werkzaam zijn in het sociale domein worden verwerkt en meegenomen in de beleidsadvisering. Lumen is een vaste partner in beleidsontwikkeltafels, project- en stuurgroepen. Daarnaast is Lumen vertegenwoordigd in of werkt samen met WMO- en Cliëntenadviesraden.