Collectieve belangenbehartiging

De decentralisaties in het sociale domein, wachtlijsten in de GGZ, bemoeizorg en armoedebeleid. Een greep uit de thema’s waar mensen uit de achterban van Lumen dagelijks mee te maken hebben. Lumen komt op voor hun belangen en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Lumen Adviesgroep

Stichting Lumen Holland Rijnland heeft maandelijks overleg met vertegenwoordigers vanuit de achterban zoals cliëntenraden en ervaringsdeskundigen. De Lumen Adviesgroep is zo een bron van signalen over wat speelt binnen de zorg en het sociale domein. Vanuit het cliëntenperspectief worden onderwerpen besproken en knelpunten en ideeën opgehaald. De Lumen Adviesgroep is, naast de signalen die binnenkomen uit de individuele cliëntondersteuning, een belangrijk klankbord voor de organisatie.

De vergaderingen zijn elke derde woensdag van de maand. Van 11:00 tot 13:00 uur op de Hooigracht 12-14 te Leiden (inclusief lunch).

Beleidsontwikkeltafels en stuurgroepen

De signalen die Lumen verzamelt uit de Lumen Adviesgroep, de individuele en groepsgewijze cliëntondersteuning en via contacten met organisaties die werkzaam zijn in het sociale domein worden verwerkt en meegenomen in de beleidsadvisering. Lumen is een vaste partner in beleidsontwikkeltafels, project- en stuurgroepen. Daarnaast is Lumen vertegenwoordigd in of werkt samen met WMO- en Cliëntenadviesraden.