Duin- en BollenstreekLeidse RegioRijnstreek

Crisiskaart

Meld je aan voor een Crisiskaart en houd regie over eigen crisis!

De Crisiskaart:

Een Crisiskaart is een klein uitvouwbaar kaartje dat je gemakkelijk bij je kunt dragen. Hierop staat kort en duidelijk vermeld hoe een (psychische) crisis er bij jou uitziet en wat op dat moment belangrijk is. Dit geeft duidelijkheid voor jou, je omgeving en de betrokken hulpverleners.

Voor wie is de Crisiskaart?

De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Een Crisiskaart geeft houvast voor de kaarthouder en voor de mensen die helpen. Er staat op beschreven wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als iemand in crisis is. Wie kunnen ze bellen? Welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen?

Wat heb je aan een Crisiskaart?

De kern van de Crisiskaart is dat je een plan opstelt op het moment dat je helder voor ogen hebt wat er moet gebeuren op het moment dat je in een  crisis raakt. Een groot voordeel is dat jij zo invloed hebt op wat er gebeurt, je bespreekt van te voren wat de mogelijkheden zijn en wat voor jou belangrijk is.
Naast dat je hierdoor meer zelf de regie in handen houdt, is het maken van een crisiskaart vaak ook een bewustwordingsproces. Dit kan weer preventief werken en een gevoel van veiligheid geven.
Ook voor betrokkenen en hulpverleners is de crisiskaart van groot belang omdat zij snel weten wie bijvoorbeeld de contactpersonen zijn en welke afspraken er zijn gemaakt.

Wat kan er op een Crisiskaart staan?

  • Hoe ziet een crisis er bij jou uit
  • Hoe te handelen bij crisis,
  • Contactpersonen (familie/vrienden)
  • Medicatie
  • Behandelaar(s)
  • Wensen voor bejegening
  • Praktische wensen

Hoe maak je een Crisiskaart?

Een ervaringsdeskundige Crisiskaartconsulent van Lumen ondersteunt je bij het maken en onderhouden van jouw Crisiskaart. In een aantal gesprekken inventariseer je wat voor jou belangrijk is als je in crisis raakt en wat men dan wel of niet moet doen. Op basis hiervan maak je samen met de consulent een crisisplan, dat weer wordt samengevat op jouw Crisiskaart. Met personen en instellingen die van belang zijn worden afspraken gemaakt. Deze afspraken worden bekrachtigd met een handtekening van alle betrokkenen.

Waar vind je meer informatie over de Crisiskaart?

Lees hier het blog van een Crisiskaarthouder en bekijk ook de website van Crisiskaart Nederland voor meer verhalen en filmpjes over de Crisiskaart.

Hoe kan je een Crisiskaart aanvragen?

Wil jij graag een Crisiskaart en woon jij in de Duin en Bollenstreek of Leidse regio? Vul onderstaand formulier in of neem contact op met info@lumen-hollandrijnland.nl

Wil jij graag een crisiskaart en woon jij in de Rijnstreek? Vul onderstaand formulier in of neem contact op met Audrey Hof audreyhof@lumen-hollandrijnland.nl06-18745754

Let op: Woon je in de Rijnstreek? Dan duurt het twee maanden voordat we je aanvraag voor een crisiskaart kunnen behandelen. Dit komt doordat we op dit moment veel aanvragen hebben vanuit de regio Rijnstreek. 

 

 

  • Met het insturen van je gegevens via dit formulier verleen je Lumen toestemming deze gegevens op te slaan in ons registratiesysteem en te gebruiken voor het doeleinde waarvoor je dit formulier instuurt. Zie ook onze privacy statement.