STEUN ONS!

Het besef
Soms is er licht, soms is het donker
Soms stroomt het, soms stagneert het.
Soms gaat het vanzelf, soms is er zwaarte.
Maar altijd ergens op de achtergrond is het licht.
Is er Lumen
Deelnemer aan de cursus Zicht op Herstel

Lumen is voor kwetsbare mensen een plek waar je jezelf kunt zijn, lotgenoten kunt ontmoeten en aan jezelf kunt werken zodat je weer kunt meedoen. Dankzij de enorme inzet van onze (ervaringsdeskundige) vrijwilligers. Lumen wil er zijn voor alle kwetsbare burgers in de Rijnstreek, de Leidse regio en de Duin en Bollenstreek.

Steun ons om dit mogelijk te maken!

NL 50 INGB 0000 414571 onder vermelding van “donatie”

t.n.v. Stichting Lumen Holland Rijnland

Lumen is een ANBI stichting. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Lees hierover meer op de website van de belastingdienst.