Eenzaamheid

Op het eenzaam zijn rust nog steeds een groot taboe. Lumen wil deze problematiek onder de aandacht brengen en een bijdrage leveren aan de aanpak van eenzaamheid.

Eenzaamheid Actueel

Lumen doet dit o.a. door in gesprek te gaan met gemeenten en samenwerkingspartners, het vanuit ervaringsdeskundigheid voorlichten over eenzaamheid om het thema bespreekbaar te maken en het organiseren van concrete ontmoet-initiatieven zoals het Lotgenotencafé dat op 17 september jl. alweer zijn vierde verjaardag vierde.

Algemeen

Eenzaamheid – en de aanpak ervan – kent verschillende kanten en benaderingswijzen. Bij Kennisinstituut Movisie is informatie te vinden over, bijvoorbeeld, het herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid, en er is aandacht voor ervaringsverhalen en de lokale aanpak(ken) van deze problematiek. Ook biedt Movisie handige en nuttige ‘tools’ voor de aanpak van eenzaamheid.

Week tegen Eenzaamheid 2020

Van 1 t/m 8 oktober is er met de “Week tegen Eenzaamheid” landelijk aandacht voor het thema. Hier vind je hulpmiddelen en tips en kun je zien waar welke initiatieven (bijeenkomsten, leersessies) plaatsvinden. Een week van extra aandacht is goed en nodig, maar de overige 51 weken van het jaar zijn net zo belangrijk.

Eenzaamheid: Lumen & Holland Rijnland

Voor de lokale aanpak van eenzaamheid zijn sterke verbindingen met samenwerkingspartners ter plekke onmisbaar. Per gemeente ontstaan bijzondere initiatieven, waarbij Lumen graag aanhaakt. Niet in alle dertien gemeenten in Holland Rijnland kan, vooralsnog, Lumen even intensief meedoen en -denken; in onderstaande gemeenten draagt Lumen een extra steentje bij.

Hier kun je zien of er in jouw gemeente al een netwerk of een coalitie tegen eenzaamheid (inclusief de aangesloten samenwerkingspartners) bestaat en welke activiteiten en initiatieven er zijn.

Leiden (Leidse regio)

Vanaf de officiële kick-off in oktober 2018 maakt Lumen deel uit van de Coalitie Eenzaamheid Leiden. Onlangs was Lumen betrokken bij de totstandkoming en invulling van de podcastreeks “Verbroken verbinding”:

Aflevering 1 “Alleen op de wereld” (7/9/2020)

Aflevering 2 “Koude tegels” (21/9/2020)

Aflevering 3 “Wij zijn vergeten” (4/10/2020).

Aflevering 4 “Een tweede thuis” (19/10/2020)

Aflevering 5 “Een andere smaak” (3/11/2020)

Aflevering 6 “Je bent niet alleen” (17/11/20)

Met de komst van nieuwe welzijnsorganisaties in het sociaal domein (Incluzio, SOL en BuZz) halverwege 2020 hoopt Lumen dat ook de aanpak van eenzaamheid in Leiden een nieuwe impuls krijgt. In een interview met Sleutelstad (3/10/2020) vertelt wethouder Marleen Damen over een (hernieuwd) plan van aanpak vanuit de gemeente Leiden.

Leiderdorp (Leidse regio)

In Leiderdorp pakt Incluzio i.s.m. de gemeente de aanpak tegen eenzaamheid op. Op 19 november 2020 organiseerde Incluzio een online startbijeenkomst voor de Coalitie tegen Eenzaamheid (luister hier naar een interview over de Coalitie in Leiderdorp). Naast inwoners van Leiderdorp waren ook verschillende organisaties in beeld, waaronder Activite, BplusC, Gemiva en Lumen. De Coalitie gaat het plan van aanpak nu verder uitwerken.

Oegstgeest (Leidse regio)

Eind januari 2019 nam de gemeente Oegstgeest contact op met Lumen om een (ervaringsdeskundige) bijdrage te leveren aan de aanpak van eenzaamheid aldaar. Op 6 mei 2019 sloot Lumen zich officieel aan bij het Netwerk ‘Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest’.

Lumen was vervolgens betrokken bij de voorbereidingen van de “Week tegen Eenzaamheid” (1 t/m 8 oktober) en de officiële kick-off van het Netwerk voor organisaties op 7 oktober. Vanuit het Inloophuis Oegstgeest (Dorpscentrum) organiseerde Lumen een succesvolle High Tea in de “Week tegen Eenzaamheid”, tijdens de kick-off bijeenkomst konden deelnemers in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen van Lumen aan de ‘meet-and-greet’-tafel.

Lumen kreeg gelegenheid zich nader voor te stellen in de Nieuwsbrief van ‘Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest’ en eind 2019 begon het samenstellen van een (ervaringsdeskundige) Focusgroep om de Sociale Kaart van Oegstgeest te evalueren. Deze Focusgroep krijgt na 6 oktober 2020 een hernieuwde impuls. Eind 2019 (en begin 2020) nam Lumen ook deel aan de Werkgroep Eenzaamheid: ‘Signaleren en doorverwijzen’ o.l.v. Radius.

Op 6 oktober 2020, in de “Week tegen Eenzaamheid”, vindt in het Dorpscentrum de Mini Conferentie “Wij zijn Oegstgeest” plaats. Rondom en tijdens de themaweek organiseert de gemeente, net als in 2019, ‘Oegstgeest Ontmoet: week van de ontmoeting‘ van 4 t/m 10 oktober. Het programma van die week vind je hier. *Door het aanscherpen van de coronamaatregels worden deze activiteiten uitgesteld. De Mini Conferentie workshop “Eenzaamheid en Jongeren” wordt digitaal aangeboden op 29 oktober. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Over de aanpak van eenzaamheid tot dusver (en met een vooruitblik) heeft de gemeente Oegstgeest een Jaarjournaal geschreven.

Hillegom & Lisse (Duin- en Bollenstreek)

In de Bollenstreekgemeenten Hillegom en Lisse is Welzijnskompas, in samenwerking met de gemeenten, kartrekker van de plaatselijke aanpak van eenzaamheid. Daar was 2019 een “Jaar vol Ontmoeting”, wat leidde tot de publicatie van het magazine Elkaar Zien.

Niet vanaf het allereerste officiële begin was Lumen van de partij, maar daar gaat binnenkort verandering in komen tijdens de ‘Ik doe mee’-bijeenkomst in Hillegom op 8 oktober 2020. Daar zal Lumen formeel een handtekening zetten onder de ‘Ik doe mee’-verklaring. Lees hier meer over de aanpak van eenzaamheid en de aangesloten samenwerkingspartners in Lisse en Hillegom.

Katwijk (Duin- en Bollenstreek)

Tijdens de “Week tegen Eenzaamheid” in 2019 was Lumen één van de vele aanwezige organisaties bij de Netwerkbijeenkomst op 8 oktober, georganiseerd door Welzijnskwartier.

Vanaf 2021 heeft de gemeente Katwijk bijzondere aandacht voor het thema eenzaamheid; in de lokale maatschappelijke uitvoeringsagenda is de aanpak van eenzaamheid een zelfstandig speerpunt.

 

 

Meer informatie

Er zijn geen activiteiten gepland.

Volledige agenda