ANBI-status

Stichting Lumen Holland Rijnland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Donaties, giften en legaten 

Wil je ons steunen?  Kijk dan op deze pagina

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Lees hierover meer op de website van de belastingdienst.

Over legaten aan Lumen hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te worden betaald

Missie

Stichting Lumen Holland Rijnland heeft ten doel zich in te zetten voor mensen met psychische en psychosociale problematiek in de regio Holland Rijnland met mensen uit de doelgroep en onafhankelijk van zorginstellingen en hulpverleners. Daarbij streeft de stichting ernaar om mensen die met deze problematiek nu of in het verleden worden of zijn geconfronteerd een passende plek in de samenleving te bieden en of te begeleiden naar re-integratie.

Bestuurssamenstelling: zie pagina bestuur De bestuurders ontvangen geen vergoeding.

Medewerkers worden beloond conform de CAO Sociaal Werk – Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening  2019-2021

Lumen is een vrijwilligersorganisatie met meer dan 100 betrokken vrijwilligers in diverse functies.

Voor verdere informatie en actuele verantwoording zie;

Het formulier ANBI algemeen 2020

Stichting Lumen Holland Rijnland is een stichting onder RSIN 858368559.