ANBI-status

Stichting Lumen Holland Rijnland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Lumen Holland Rijnland is een stichting onder RSIN 858368559

Stichting Lumen Holland Rijnland heeft ten doel zich in te zetten voor mensen met psychische en psychosociale problematiek in de regio Holland Rijnland met mensen uit de doelgroep en onafhankelijk van zorginstellingen en hulpverleners. Daarbij streeft de stichting ernaar om mensen die met deze problematiek nu of in het verleden worden of zijn geconfronteerd een passende plek in de samenleving te bieden en of te begeleiden naar re-integratie.

Bestuurssamenstelling:  zie pagina bestuur De bestuurders ontvangen geen vergoeding.

Medewerkers worden beloond conform de cao Welzijn.

De Jaarrekening 2020

HetJaarverslag 2020-digitaal

Het formulier ANBI algemeen 2020