ANBI-status

Stichting Lumen Holland Rijnland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Lumen Holland Rijnland is een stichting onder RSIN 858368559

Stichting Lumen Holland Rijnland heeft ten doel zich in te zetten voor mensen met psychische en psychosociale problematiek in de regio Holland Rijnland met mensen uit de doelgroep en onafhankelijk van zorginstellingen en hulpverleners. Daarbij streeft de stichting ernaar om mensen die met deze problematiek nu of in het verleden worden of zijn geconfronteerd een passende plek in de samenleving te bieden en of te begeleiden naar reintegratie.

Bestuurssamenstelling:  zie pagina bestuur De bestuurders ontvangen geen vergoeding.

Medewerkers worden beloond conform de cao Welzijn.

De Jaarrekening Lumen 2017 vindt u hier.

Verdere relevante informatie is te vinden in de jaarverslagen van de stichtingen die op 28 december 2017 zijn gefuseerd:

Jaarverslag 2017 GGZinformatiepunt en het Inloophuis

Jaarverslag Stichting ZON 2017