Vrijwilligers

Stichting Lumen Holland Rijnland is een vrijwilligersorganisatie met betaalde medewerkers. Binnen Lumen werken rond de 150 vrijwilligers en rond de 20 betaalde krachten.  

 

 

 

Lumen investeert voortdurend in opleiding en coaching van vrijwilligers. Dit versterkt de inzet van ervaringsdeskundigheid én de persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilliger. Het opleidingsaanbod voor vrijwilligers richt zich zowel herstel als op ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid. 

De vrijwilligers worden binnen de verschillende teams en regio’s betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden van Lumen. Dit kan op een aantal vlakken nog verbeterd worden.

Lumen kent twee groepen vrijwilligers;

  • De ‘lerende’ vrijwilliger, waarvoor vrijwilligerswerk een manier kan zijn om te werken aan eigen persoonlijk en maatschappelijk herstel,
  • De ‘faciliterende’ vrijwilliger waarvoor het eigen herstel niet de voornaamste drijfveer is maar zij doen vrijwilligerswerk bij Lumen veelal vanuit affiniteit of maatschappelijke betrokkenheid.

Beide groepen hebben een andere behoefte aan coördinatie en ondersteuning.

De mogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen Lumen zijn divers, van administratief tot voorlichting, van gastheer/vrouw bij het inloophuis of lotgenotencafé tot het geven van individuele onafhankelijke clientondersteuning, van het geven van cursussen tot het maken van een crisiskaart. Binnen iedere vrijwilligersfunctie kan de vrijwilliger zich indien gewenst verder ontwikkelen. Het uitgangspunt is dat we een leer/werkorganisatie zijn. De vrijwilligers maakt afspraken met een vaste medewerker (aanspreekpunt) over invulling van de werkzaamheden. Het vrijwilligerswerk moet passend zijn bij de (ontwikkel)wens van de vrijwilliger en er moet een match zijn tussen de kwaliteiten van de vrijwilliger en de competenties die het vrijwilligerswerk vraagt of er wordt een leertraject besproken. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat voor vrijwilligers werk bij jou past kijken dan op Vrijwilligerswerk met ervaringsdeskundigheid- iets voor mij? of wil wil je meer informatie over verschillende soorten vrijwilligers kijken dan op Vrijwilligersfuncties bij Lumen.

Bij vacatures is informatie te vinden over openstaande vrijwilligersfuncties, maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor verschillende functies. Als je interesse hebt in iets kan je contact op nemen met de desbetreffende coördinator. Deze kan jou vertellen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk.