Bestuur

Het bestuur van Stichting Lumen Holland Rijnland bestaat uit vrijwilligers

Het bestuur van stichting Lumen Holland Rijnland is een beleidsbepalend bestuur. De directeur, die daar geen deel van uitmaakt, vormt een schakel tussen bestuur en personeel. De directeur krijgt de eindverantwoordelijkheid over de uitvoering en bereidt het beleid en de financiële kaders voor. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid en de financiën van de stichting en stelt het beleid en de financiële kaders vast.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie bestuursleden waaronder voorzitter, secretaris, penningmeester en portefeuillehouders communicatie en P&O (kernbestuur).

  • Rald Schalwijk – voorzitter
  • Erwin Tak – penningmeester
  • Jos Delnoij – secretaris
  • Caroline Angenent
  • Karin Hubeeek
Stuur een mail naar het bestuur