Rijnstreek

Respijthuis Rijnstreek

Een veilige plek voor wie het even tegenzit. Mensen die psychische problemen ervaren kunnen in een omgeving met lotgenoten even op adem willen komen. Het Respijthuis Rijnstreek is gevestigd aan de Prins Hendrikstraat in Alphen aan den Rijn.

Wat is het Respijthuis?

Een veilige plek voor wie het even tegenzit. Het Respijthuis is een kleinschalige en tijdelijke logeerplek voor mensen met psychische problemen uit de gemeenten Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem. In een groot woonhuis in het centrum van Alphen aan den Rijn is er plek voor drie gasten om te logeren én bieden we daarnaast nog één plek om overdag in het Respijthuis te zijn.

Met ‘respijt’ wordt de tijdelijke opvang bedoeld als er extra behoefte is aan een veilige en ondersteunende omgeving. Meestal is er sprake van oplopende stress waardoor risico bestaat dat psychische en/of sociale problemen verergeren. Om een terugval of zelfs een crisis te voorkomen kan de gast in het respijthuis ‘op adem’ komen en weer grip te krijgen op het eigen herstel.

Voor wie is het Respijthuis bedoeld?

  • Voor mensen die een ingrijpende gebeurtenis in hun leven meemaken, zoals het verlies van een dierbare of een ernstig conflict.
  • Als familie, naastbetrokkenen en/of mantelzorgers zijn tijdelijk niet beschikbaar (bijvoorbeeld door vakantie, ziekte of overbelasting).
  • In de thuissituatie heerst een gespannen sfeer en/of is er ruzie.
  • Een behandelaar of begeleider kan onvoldoende ondersteuning bieden in de thuissituatie.

Uiteraard zijn er meerdere situaties te bedenken, maar in essentie gaat het om toename van stress en waarvoor in de thuissituatie onvoldoende steun geboden wordt.

Tijdelijk logeren

Er is momenteel plek voor drie personen.  Opgeleide ervaringsdeskundigen zullen de gasten overdag begeleiden. De opvang in het Respijthuis is tijdelijk, gasten kunnen er maximaal twee weken logeren. Het is de bedoeling dat ze na deze rustperiode terugkeren naar huis. Mensen die langdurige klinische zorg nodig hebben of dakloos zijn behoren niet tot de doelgroep. We zien dat het logeren in het Respijthuis ergere problemen kan voorkomen.

Dagrespijt

Overdag behoefte aan een luisterend oor of steun? Neem dan contact op met het Respijthuis en informeer naar de mogelijkheden van dagrespijt.

Een ‘gewoon’ huis

Een Respijthuis bevindt zich in een ‘gewoon’ huis, in een ‘gewone’ straat en in nabijheid van ‘gewone’ voorzieningen, zoals winkels, scholen, etc. Het GGZ-etiket wordt zo klein mogelijk gehouden waardoor het stigma, dat aan de GGZ kleeft, vermindert.

Een Respijthuis is niet hetzelfde als een psychiatrische kliniek. Het is nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. In het Respijthuis werken ervaringsdeskundigen, die voor een sfeer zorgen waarin veiligheid en ruimte voor herstel centraal staan. In het Respijthuis wordt geen behandeling geboden.

Maximaal twee weken

Een verblijf in het Respijthuis kan variëren van 1 dag tot maximaal twee weken, afhankelijk van de specifieke herstelwensen van de gast. Een Respijthuis kan een aanvulling op de lopende ambulante behandeling (via GGZ, huisarts, etc.) zijn en/of begeleiding (bijv. BW of BZW) en wordt gekoppeld aan een herstelprogramma waarin de gast regie neemt over zijn eigen herstel.

Het Respijthuis is gevestigd op de Prins Hendrikstraat 135 in het centrum van Alphen aan den Rijn. Woningcorporatie Woonforte kocht het pand en verhuurt het aan Stichting Lumen. Naast het Respijthuis komt er binnenkort in het pand een herstelwerkplaats en een Steun- en Informatiepunt (STIP). Iedere Alphenaar met psychische en/of psychosociale problemen is hier welkom voor informatie en/of advies of om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten.

 

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met het Respijthuis Rijnstreek:

Download de flyer van het Respijthuis

Prins Hendrikstraat 135
2405 AJ Alphen aan den Rijn
071-7500056

Ja, ik wil logeren in het Respijthuis