Donderdagmiddag overhandigde directeur Bart Smith aan zeven blije deelnemers een certifitaat. Het bewijs dat zij met succes hebben deelgenomen aan de cursus Zicht op Herstel. 

Herstellen is een zoektocht naar hoe je, ondanks je psychische klachten, psychosociale problemen en/of verslaving, een leven op kunt bouwen dat jij als zinvol ervaart. De cursus ‘Zicht op Herstel’ helpt mensen bij deze zoektocht.

De twee ervaringsdeskundige cursusleiders Joke en Carin hebben de deelnemers in acht bijeenkomsten succesvol laten kennismaken met herstelthema’s zoals inzicht, acceptatie, hoop en dromen, hulpbronnen, eigen regie en zingeving.

Hiermee maken de deelnemers een volgende stap in hun herstel maar ook op weg naar het inzetten van hun ervaringsdeskundigheid. De meeste van de aanwezige deelnemers hadden belangstelling voor de vervolgcursus Herstelverhalen schrijven.  

Meer weten over het cursusaanbod van Lumen? Kijk op de pagina Leren