Op de dinsdagen 22 oktober, 12 november en 10 december 2019 organiseert Lumen een serie van drie bijeenkomsten gericht op sociale en maatschappelijke weerbaarheid. De workshops zijn speciaal gericht op mensen die op dagelijkse basis last hebben van ontwrichtende gevoelens en zelfkritische gedachten, zichzelf naar beneden halen en als gevolg daarvan moeite hebben in sociale situaties. Voor deelnemers die werken als ervaringswerker, ervaringsdeskundige cliëntondersteuner of voorlichter zal steeds een koppeling worden gemaakt met de werkpraktijk.

In de eerste bijeenkomst staat het achterhalen van zelfstigma-momenten centraal en brengen we de invloed in kaart die deze hebben op het dagelijkse leven en persoonlijke doelen. Iedere deelnemer kiest een situatie die centraal zal staan in de tweede bijeenkomst. In deze bijeenkomst gaan we in op tools die kunnen ondersteunen bij het vergroten van sociale weerbaarheid. Hoe kun je ervoor zorgen dat je je zelfverzekerder voelt en minder last hebt van zelfstigmatisering in deze situaties. In de derde bijeenkomst ten slotte gaan we het thema publiek stigma nader onder de loep nemen en onderzoeken we hoe we onze stigmaweerbaarheid kunnen vergroten en welke rol we zelf kunnen spelen in het positief beïnvloeden van de beeldvorming rond mensen met psychische aandoeningen.