Meedoen met de stad

Leidse Regio

Samenwerken aan herstel en participatie

Het project Meedoen met de Stad is actief in Leiden. Ervaringsdeskundigen werken zij aan zij met beroepskrachten om kwetsbare burgers met psychische en/of psychosociale problematiek te ondersteunen om meer mee te kunnen aan hun sociale omgeving. Voorafgaand aan dit project was de voorloper, Meedoen met Meerburg, actief.

Tot nu toe zijn er al goede resultaten neergezet, zoals de inzet van ervaringsdeskundigen (Vliegende Brigade). Zij hebben een belangrijke signaleringsfunctie in de wijk, vertelt Hanneke Heshusius, projectleider van Meedoen met de Stad. De Vliegende Brigade bestaat uit ervaringsdeskundigen die actief contact zoeken met wijkbewoners die in een sociaal isolement verkeren. Zo’n twintig mensen zijn tot nu toe bezocht, waarvan er tien verder door het sociaal wijkteam zijn toegeleid naar zorg en/of ondersteuning en activiteiten in het buurthuis. Stichting Lumen ondersteunt als cliëntenorganisatie de Vliegende Brigadiers bij hun scholing en dagelijkse werkzaamheden.

Het Zelfregiecentrum speelt een belangrijke rol als ontmoetingsplek. Ervaringsdeskundigen van dit centrum hebben een permanente inloop georganiseerd in het Huis van de Buurt Matilo. Mensen kunnen hier laagdrempelig binnen lopen voor een kop koffie, een krantje lezen en/of meedoen aan een activiteit. Het Huis van de Buurt, de huisarts, de wijkagent, woningcorporaties, wijkteam GGZ en het sociale wijkteam werken nauw met elkaar samen om elkaars expertise zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten en bureaucratie te voorkomen.

Meedoen met de Stad is actief om in elke wijk van Leiden een signaleringsoverleg te laten ontstaan. Hanneke Heshusius, projectleider Meedoen met de Stad: “Het moet niet alleen een formeel overleg zijn. Ook sleutelfiguren uit de wijk en bijvoorbeeld een voorzitter van een wijkvereniging kunnen waardevolle bijdragen leveren. Op deze manier zijn we in gesprek, kunnen we elkaar ontmoeten en ook verbinden. Het is een integrale aanpak, met een samenwerking van ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. Niet door de aanpak voor elke wijk te kopiëren. De wijken verschillen qua samenstelling en bewoners en er werken andere professionals. Het is maatwerk voor elke wijk”.

Marcel van het Zelfregiecentrum en Imke Houben, coördinator Vliegende Brigade bij Stichting Lumen vullen aan over de inzet van ervaringsdeskundigen: “We willen in contact komen met mensen, hen ontmoeten en een band opbouwen en kijken wat hun behoeften zijn, of er een hulpvraag is. In contact komen vanuit ervaringsdeskundigheid. Het is mooi werk!”
Meer informatie over meedoen in de stad is te vinden op de website: www.meedoenmetdestad.nl

Dit project heeft subsidie gekregen van ZonMw.