Praat met een ervaringsdeskundige

Psychische problematiek nog steeds een ingewikkeld gebied waar mensen dikwijls geen raad mee weten en dat gepaard kan gaan met schaamte. Het wordt gezien als een duister gebied dat zich afspeelt in het persoonlijke domein van degenen die er last van hebben (deze in beeldvorming/voorlichting). Dit leidt er regelmatig toe, dat mensen de weg niet kunnen vinden naar de juiste behandelingen en ondersteuning. Dit kan leiden tot verergering van de problemen.

Ervaringsdeskundige cliëntondersteuners informeren mensen op maat, vanuit de eigen ervaringskennis over behandelingen, ondersteunende begeleiding en toeleiding naar maatschappelijke deelname. Dit om te voorkomen dat mensen een eindeloze weg te gaan hebben in de geestelijke gezondheidszorg en de problemen op die manier kunnen verergeren. Stichting Lumen ziet dit als een preventieve taak.

De meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen voor cliënten (mensen die door hun psychische problematiek in kwetsbare situaties zijn gekomen) is dat men niet vanuit de systeemwereld wordt aangesproken. Het is ondersteuning vanuit en aansluitend op de eigen leefwereld. Daardoor is de ondersteuning laagdrempelig, gelijkwaardig en wederkerig. Vanuit erkenning en herkenning worden burgers in deze kwetsbare situaties geïnformeerd en vormen de cliëntondersteuners tegelijkertijd een klankbord. Zij lopen eventueel een tijdje op met de zorgvrager en zorgen ervoor dat deze de juiste weg vindt.
Zo worden zij ondersteund in de eerste stap op weg naar herstel en/of maatschappelijke participatie. Ervaringsdeskundigen helpen hen praktisch op weg in het woud van regels en voorzieningen (de systeemwereld). Zij treden daarin ook op als kwartiermaker en verbinder.