Eind september start alweer de 3e ExpEx- training in Katwijk voor en door ervaringsdeskundige jongeren; ExpEx staat voor Experienced Experts, jonge mensen met ervaring in Jeugdhulp, GGZ. Deze training is kosteloos voor deelnemers. Wel vragen we daarna een periode vrijwillige inzet binnen ons gezellige team als maatje, voorlichter, meedenker of organisator voor andere jongeren of professionals.
ExpEx is een project dat gedragen wordt door gemeente Katwijk, Lumen- Holland Rijnland en Family supporters.
  • Een 12-weekse training met andere jongeren waar ervaringen worden gedeeld en van elkaar wordt geleerd,
  • Elke donderdagavond, 18u tot 21u in Katwijk inclusief maaltijd. Start eind september.
In de training leer je samen met anderen over herstelprocessen (ook die van jezelf) en krijg je de nodige tools om je eigen ervaringen in te zetten voor anderen. Dat gebeurt in een veilige sfeer met ervaren trainers. Na de 12 weken ontvang je een certificaat en kan je samen met mede-ExpEx aan de slag om iets te betekenen voor andere jongeren, beleidsmakers, professionals of om eigen ideeën voor het verbeteren van de hulp uit te werken. Ook goed voor je eigen talentontwikkeling en leren kennen van nieuwe mensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info