Het Jaarverslag van 2019 is af. We kijken terug op een jaar van groei. We organiseerden meer activiteiten en ondersteunden meer mensen.

Lumen Holland Rijnland heeft zich in 2019 verder ontwikkeld als regionale cliënten­organisatie. In het tweede volledige jaar na de fusie in december 2017 is een aantal nieuwe activiteiten opgepakt zoals het Inloophuis in Oegstgeest, het Time-­out project in de Duin-­ en Bollenstreek en het Respijthuis in Alphen aan den Rijn.

Communicatie

Ook investeerde Lumen afgelopen jaar in nieuwe hardware en software en in een communicatie­medewerker. Twee investeringen waar we begin 2020 met veel plezier gebruik van hebben gemaakt.

Groei

Het aantal medewerkers en (ervaringsdeskundige) vrijwilligers is in 2019 substantieel gegroeid. Evenals het aantal diensten wat Lumen in de subregio’s Leiden, Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek aanbiedt.

Veel werk

Er is veel werk verzet om het toenemend aantal mensen dat een beroep doet op de inloop­- en ontmoetingsplekken, de herstelcursussen, de opleiding ervaringsdes­kundigheid, de onafhankelijke clientondersteuning, de crisiskaart en de arbeidsparticipatie te kunnen helpen. Ook zijn we blij met alle ervaringsdeskundigen die mee hebben gedacht met gemeenten in het kader van belangenbehartiging en beleidsadvisering.

Jaarverslag Lumen Holland Rijnland 2019

Jaarrekening Lumen Holland Rijnland 2019 

 

Meer info