In deze periode van het jaar is er meestal een moment voor een plechtig toespraak. Tijd voor bezinning, een terugblik en een vooruitblik.  In alle terugblikken op 2021 zal ongetwijfeld het woord corona vaak voorkomen. Ook bij Lumen is dat natuurlijk niet anders. Een terugblik op een jaar waarin we in de zomer wat verlost leken van beperkende coronamaatregelen maar waar we nu helaas weer helemaal inzitten. Toch zijn we er in al die maanden en ook nu voor onze bezoekers en deelnemers. Juist in deze periode is het belangrijk dat wij die momenten van ontmoeting blijven organiseren.

2021 was een jaar waarin de financiële situatie zorgwekkend was waardoor we een aantal tijdelijke contracten helaas niet hebben kunnen verlengen. Medewerkers en vrijwilligers moesten daardoor een extra stapje doen. Ik heb grote waardering en dank voor de wijze waarop medewerkers en vrijwilligers dit gezamenlijk hebben opgepakt. Dat was zeker niet makkelijk en zorgde ervoor dat de werkdruk hoog was.  Er is inmiddels een reeks maatregelen genomen om de financiële situatie op orde en controleerbaarder te krijgen. Alle lof voor degenen die daar, met grote inzet, een bijdrage aan hebben geleverd.

Inhoudelijk hebben we in Katwijk flinke stappen gezet en bloeit er iets moois aan de kust. De Expex zijn opgeleid en staan te trappelen om te worden ingezet. De Krachtcirkels zijn een succes en krijgen op meerdere plekken een vervolg. Met het project Opgenomen op de Werkvloer is op het gebied van arbeidsparticipatie in de Duin en Bollenstreek een aantal ontwikkelingen op gang gebracht. De eerste stappen voor de ontwikkeling en uitbreiding van de STIPs zijn het afgelopen jaar gezet.  Een grote groep trainers voor de cursus Zicht op Herstel is opgeleid en voor alle cursussen op gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid was veel belangstelling. Er is gestart met de praktijklessen ervaringsdeskundigheid. In de Rijnstreek is Lumen de partij die de komende jaren naast het Respijthuis ook aan de ontwikkeling van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de wijkteams gaat werken.  Uiteraard is deze opsomming onvolledig en doe ik daarmee sommige mensen te kort, waarvoor excuses! Dat gaan we goed maken met een uitgebreid inhoudelijk jaarverslag waarin alle mooie dingen die bij Lumen in 2021 zijn gebeurd, ondanks corona, terugkomen.

Ik heb dan ook alle vertrouwen in dat we ook in het komende jaar voor veel inwoners uit de regio Holland Rijnland die de hulp en ondersteuning van Lumen nodig hebben van betekenis kunnen zijn.  Hopelijk ongehinderd door allerlei maatregelen die we vanwege de pandemie moeten nemen.

Een gezond 2022!

mede namens het bestuur

Bart Smith

directeur