Leidse Regio

Praktijklessen Ervaringsdeskundigheid

 ‘We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.’

Praktijklessen: ‘Tools voor de peer supporter’

Peer support bij Lumen wordt aangeboden door medewerkers en vrijwilligers die zelf ervaring hebben met psychische of psychosociale ontwrichting en lijden, en die hierop hebben gereflecteerd. Het uitgangspunt van peer support is dat ieders mening en ervaring gelijk gewaardeerd wordt. De één wordt dus niet beschouwd als deskundiger dan de ander. In deze reeks interactieve workshops krijg je tools aangereikt voor het bieden van peer support. We gaan in op de basishouding van de peer supporter en oefenen met gespreksvaardigheden. Je leert herstelgericht te werken met respect voor de autonomie en grenzen van jezelf en de ander.

Alle lessen worden gegeven door Katrien van Meel, coördinator scholing ervaringsdeskundigheid bij Stichting Lumen. Zij is psycholoog, docent/trainer en ervaringsdeskundige.

Programma 2024

(maandagochtend 10.00 – 12.00 uur)

Praktijkles 09-09: Reflectief luisteren

Goed kunnen luisteren is één van de belangrijkste vaardigheden van de ervaringsdeskundige. Door de woorden van je gesprekspartner af en toe samen te vatten laat je niet alleen zien dat je aandachtig hebt geluisterd en de boodschap van de ander goed hebt begrepen. Het helpt ook om structuur aan te brengen en richting te geven aan een gesprek. Je zult in deze workshop ontdekken dat goed samenvatten een krachtig middel is om een diepgaand contact met je gesprekspartner tot stand te brengen.

Praktijkles 07-10: Afstand en nabijheid

Een ervaringsdeskundige stelt zich vaak persoonlijker op dan gebruikelijk is onder collega professionals in ggz en sociaal domein. Hierdoor wordt het contact gelijkwaardiger. Deze nabijheid is een kracht van ervaringsdeskundigheid maar kan ook een valkuil zijn. Bijvoorbeeld wanneer het proces van de ervaringsdeskundige en dat van de hulpvrager verstrengeld raken, of wanneer het contact teveel het karakter van een vriendschap krijgt.  Een bepaalde afstand bewaren is soms dus noodzakelijk om goed te kunnen ondersteunen. In deze workshop gaan we op zoek naar de vaak subtiele grens tussen afstand en nabijheid.

Praktijkles 11-11: Herstel ondersteunend werken

Herstel is het leren leven met een ontwrichtende aandoening, beperking of kwetsbaarheid. Herstellen betekent niet alleen het leren omgaan met psychische klachten, maar vooral ook het hervinden van je eigen identiteit en sociale rollen, en het heroveren van de regie over het eigen bestaan. Dit gaat vaak gepaard met vallen en opstaan. In deze workshop krijg je praktische handvatten waarmee je lotgenoten effectief kunnen ondersteunen bij dit persoonlijke veranderproces.

Praktijkles 09-12: Eigen ervaringen delen

Een belangrijk kenmerk van ervaringsdeskundigen is dat zij open zijn over hun persoonlijke ervaringen met ontwrichting en herstel. Anders dan vaak gedacht wordt is het delen van de eigen ervaringen echter geen doel op zich, maar een middel om contact te maken, te inspireren, hoop te geven, of bruggen te slaan etc. Kortom een middel om ondersteunend te zijn aan het herstelproces van de hulpvrager. In deze workshop leer je hoe en op welk moment je dit hulpmiddel effectief en functioneel kunt inzetten, zonder de ander onnodig te belasten met jouw persoonlijke leed of de focus van het gesprek naar jou verschuift ipv de ander.

 

Voor wie?

Voor alle vrijwilligers en teamleden van Stichting Lumen Holland Rijnland en organisaties waarmee Lumen samenwerkt. Voorkennis is niet vereist.

Tijdsinvestering

Voorbereiding is niet nodig. Voor vrijwilligers: heb je minimaal 8 bijeenkomsten uit de reeks Praktijklessen Ervaringsdeskundigheid bijgewoond, dan ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

Data, tijden & locatie

Bijeenkomsten vinden plaats op maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur  in de voorlichtingsruimte op de eerste verdieping van Hooigracht 12 in Leiden.

Aanmelden

Vrijwilligers van Stichting Lumen hoeven zich niet aan te melden. Anderen graag aanmelden door een bericht te sturen naar katrienvanmeel@lumen-hollandrijnland.nl  onder vermelding van naam, organisatie, woonplaats en de workshop(s) die je graag wilt volgen.

Kosten

Gratis voor vrijwilligers en medewerkers van Stichting Lumen.

Meer informatie?

Heb je nog vragen? Stuur een bericht naar katrienvanmeel@lumen-hollandrijnland.nl 

 

Er zijn geen activiteiten gepland.

Volledige agenda