Mieke Hogervorst had er voor gekozen om afscheid te nemen bij Lumen afscheid als (programma)manager in het sociaal domein bij de gemeente Leiden. Ook vanwege haar grote waardering voor de inzet van de ervaringsdeskundigen van Lumen bij het ontwikkelen van beleid.  Op LinkedIn benadrukte zij dit nog eens; 

“De regio Holland Rijnland is landelijk een voorloper in het lokaal organiseren van beschermd wonen en van de zorg voor dak en thuislozen.

Dankzij het grote draagvlak onder de wethouders zorg van de 13 gemeenten en de inzet van vele ambtenaren in de afgelopen 5 jaar heeft dit vorm kunnen krijgen.

Dankzij de bereidheid van zorgpartijen en corporaties om samen te werken zijn vele lokale, kleinschalige vormen van wonen met zorg en opvang gerealiseerd, en is ook begonnen met housing first.

En dankzij de tomeloze inzet van de ervaringsdeskundigen van de Stichting Lumen Holland Rijnland lukt het om draagvlak in buurten, bij werkgevers en andere betrokken partijen te krijgen voor de vele lokale initiatieven.

Geweldige adviseurs van AEF en Rebel hebben ons tenslotte geholpen om regionale afspraken te maken over de verdeling van de middelen voor BW en MO over de gemeenten en om te komen tot een clientvolgende bekostiging die past bij de visie.

We nodigen graag andere (centrum)gemeenten, Vng en Rijk uit in onze regio om te laten zien hoe we dit voor elkaar krijgen. Opdat ook landelijk de beweging wordt doorgezet…

Dank aan allen die hieraan in onze regio hebben bijgedragen en veel succes nog de komende 9 maanden om de voorbereidingen op de doordecentralisatie af te ronden! ”

Wij bedanken Mieke voor de fijne samenwerking en de waardering!