Wat wordt er verwacht?  

De medewerker is een expert op het gebied van dakloosheid en werkt aan de collectieve belangenbehartiging, d.w.z. advies geven aan instellingen en gemeenten over verbeteringen en knelpunten in de zorg en dienstverlening voor dakloze mensen en/of de mensen die dat dreigen te worden in de regio Zuid-Holland Noord.  

 De medewerker werkt vanuit het perspectief van de gebruikers van de voorzieningen en kwetsbare burgers met een complexe problematiek en is vooral gericht op maatregelen die dakloosheid kunnen voorkomen of zo spoedig mogelijk beëindigen.  

Wij zoeken een nieuwe collega straatadvocaat die deel uit gaat maken van een team belangenbehartiging. Het accent ligt op collectieve belangenbehartiging. 

 Eind 2023 heeft Lumen zich aangesloten bij de landelijke coalitie Dakloosheid Voorbij. Op termijn sluit de medewerker aan bij de landelijke overleggen, bijeenkomsten en activiteiten.   

Wat wij van jou vragen 

Om de functie goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat jij je thuis voelt in de wereld van belangenbehartiging gericht op onze doelgroepen. Voor ons ben je nog interessanter als je ervaring hebt als cliënt van de maatschappelijke opvang. Daarnaast vinden wij de volgende functie-eisen van belang: 

 • HBO denk- en werkniveau 
 • Kennis van de sociale kaart van de zorginstellingen en overheid in onze regio 
 • Kennis van en inzicht in (regionale) maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 
 • Kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving; 
 • Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van de relevante beleidsterreinen; 
 • Relevante en actuele kennis op het onderwerp ‘voorkomen dak- en thuisloosheid’ 
 • Professionaliteit, inventiviteit, creativiteit, stressbestendigheid, relativeringsvermogen, betrokkenheid en doorzettingsvermogen 
 • Ervaring met outreachend werken. 

Specifieke functiekenmerken   

 • Proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte ontwikkelingen binnen de doelgroep en het vertalen hiervan in beleid;   
 • Analytisch vermogen voor het signaleren van knelpunten en het vertalen hiervan in advies;  
 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, overheden en instellingen;  
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het verstrekken van informatie, voor het opstellen en verdedigen van (beleids)adviezen en voor het opstellen van plannen en het schrijven van rapporten;  
 • Outreachende manier van werken zodat de doelgroep actief benaderd wordt.  
 • Doorzettingsvermogen, betrouwbaarheid en representativiteit zijn vereist bij het leggen van contacten en opbouwen van een vertrouwensrelatie. 

Wat wij bieden 

 • Een aanstelling in eerste instantie voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
 • De functie kent veel afwisseling, waarbij ruimte is mee te bouwen aan onze maatschappelijk betrokken organisatie.
 • Salariëring conform de CAO Sociaal Werk, schaal  8; inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 Interesse? 

Stuur of mail jouw sollicitatie met CV naar  larsvanwezel@lumen-hollandrijnland.nl voor 21 februari 2024. De gesprekken vinden plaats in de vierde week van februari.  

Meer informatie over de functie-inhoud: bel of mail met Lars van Wezel, medewerker belangenbehartiging – 06 14880915  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Meer info