Het Lumen Panel komt maandelijks bijeen om mee te denken over de Decentralisaties Maatschappelijke Zorg in de Leidse regio. Op dinsdag 9 mei tussen 13:30-15:30 uur reserveren we deze bijeenkomst om mee te denken over Lumen zélf.

Waar staat Lumen voor? Wat wil Lumen bereiken? Wat is belangrijk voor en binnen Lumen? Wat komen mensen bij Lumen halen en brengen, en waarom? Hoe gaan we liefst met elkaar om?

Wat zijn de kernwaarden van Lumen?

Lumen bestaat inmiddels 5 jaar. We hebben een duidelijk missie;

Wij zetten ons in voor mensen met psychische, psychosociale en verslavingsproblematiek in de regio Holland Rijnland, met mensen uit de doelgroepen en onafhankelijk van zorginstellingen en hulpverleners.

Daarbij streven we ernaar om mensen die met deze problematiek nu of in het verleden worden of zijn geconfronteerd een passende plek in de samenleving te bieden.

Maar wat zijn nu onze waarden en hoe brengen we die missie nu in de praktijk? Wat betekent dit voor onze dagelijkse omgang met onze klanten en met elkaar?  Om ervoor te zorgen dat de verwachtingen dezelfde zijn en dat alle neuzen dezelfde kant op staan, is het (weer) tijd om hier eens met elkaar over in gesprek te gaan.

Wil je hierover ook meedenken? In mei staat het Lumen Panel open voor iedereen!

Lumen Panel over Lumen

dinsdag 9 mei

13:30-15:30 uur

Voorlichtingruimte @ Hooigracht 12-14 te Leiden

Meld je aan – of geef bij verhindering input door – bij Lars van Wezel: larsvanwezel@lumen-hollandrijnland.nl of 0614880915