Vrijwilligerswerk met ervaringsdeskundigheid – iets voor mij?

‘Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker.’ – Loesje

Nieuwsgierig geworden naar een vrijwilligersfunctie met ervaringsdeskundigheid bij Lumen? Wij stellen geen eisen aan nieuwe vrijwilligers wat betreft voorkennis of werkervaring. We hebben wel een aantal verwachtingen, want niet iedereen is zonder meer geschikt is voor dit werk. Om het werken bij Lumen tot een succes te maken gaan wij ervan uit dat je beschikt over de volgende eigenschappen:

  • Belangstelling voor de doelgroep. Je bent nieuwsgierig naar de leefwereld van een ander en staat open voor het perspectief van een ander. Je kunt je gemakkelijk inleven en accepteren dat een ander een andere kijk heeft op dingen dan jijzelf.
  • Contactuele vaardigheden. Je legt makkelijk contact met anderen, kunt spontaan een praatje maken, je goed inleven en zorgen dat de ander zich gezien en welkom voelt.
  • Bij voorkeur eigen ervaring met ontwrichting en herstel. Eigen ervaring met psychische of psychosociale problemen of verslaving is geen vereiste, maar heeft gezien de missie van Lumen wel de voorkeur.
  • Zelfreflectie. Als ervaringsdeskundige beschik je over voldoende zelfkennis: je bent bereid om kritisch te kijken naar jouw eigen uitdagingen en valkuilen. Daarom vragen wij dat iedereen deelneemt aan onze cursus Zicht op herstel. In die cursus krijg je inzicht in jouw eigen herstelproces en leer je van dat van anderen.
  • Bereidheid om deel te nemen aan scholing. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers bereid zijn om te leren over het vakgebied van de ervaringsdeskundige en zich hierin verder willen ontwikkelen. Veel vrijwilligerstaken binnen Lumen vragen om specifieke kennis en vaardigheden. Daarom vragen we van onze vrijwilligers dat zij niet alleen deelnemen aan intervisiebijeenkomsten en werkoverleg, maar ook aan ons (kosteloze!) scholingsaanbod.
  • Verantwoordelijkheidsgevoel. Vrijwilligerswerk is geen dagbesteding en niet vrijblijvend. De ondersteuning van andere mensen in een kwetsbare positie brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Tegelijkertijd begrijpen wij dat je zelf ook nog in herstel bent. Toch vragen we van onze vrijwilligers dat zij zich aan gemaakte afspraken houden.
  • Beschikbaarheid. Omdat het inwerken van nieuwe vrijwilligers veel tijd vraagt, vragen wij dat je in principe iedere week minimaal één dagdeel van 2,5 uur (gemiddeld) beschikbaar bent, gedurende minimaal een half jaar.