De pilot ‘bijzondere woonvormen’ Samen op Jezelf is dinsdag 23 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Hooigracht van start gaan. Een mooie samenwerking van Portaal, de gemeente Leiden, GGZ Rivierduinen, De Binnenvest en Lumen.

Samen op Jezelf
Eind 2018 stelde Portaal Wooncorporatie een vrijgekomen bedrijfsruimte beschikbaar voor een pilot ‘bijzondere woonvormen’. In samenwerking met Portaal, de gemeente Leiden, GGZ Rivierduinen en De Binnenvest heeft Lumen een plan uitgedacht dat uiteindelijk Samen op Jezelf is gaan heten. 

Beschermd Wonen
Onder één dak zijn vijf zelfstandige appartementen gecreëerd. Cliënten van GGZ Rivierduinen en De Binnenvest nemen, o.a. vanuit Beschermd Wonen, zo de allerlaatste kleine, maar spannende stap naar volledig zelfstandig wonen. De woonbegeleiding is (idealiter) minimaal en kan na verloop van tijd worden stopgezet. Op jezelf, maar dan wel samen met vier inpandige lotgenoten/buren.  

Vertraging
De oplevering van de units en het verhuizen zelf liepen door de coronacrisis vertraging op. Maar vanaf mei begonnen de bewoners hun nieuwe woningen te betrekken. Halverwege juni was iedereen ‘over’ en werd het tijd voor een nadere kennismaking en een feestelijke kick-off.
 

Feestelijke bijeenkomst
Op dinsdag 23 juni
vond deze kick-off bij Lumen op de Hooigracht plaats. Het was voor Lumen de eerste grotere bijeenkomst met (nieuwe) gasten sinds het weer opengooien van de deuren. De bewoners, medewerkers van Portaal, de woonbegeleiders en beleidsmedewerkers – kortom: alle betrokkenen – konden elkaar voor het eerst allemaal zien en even spreken. Ook was er de gelegenheid enige belangrijke woon- en verhuiszaken met elkaar te bespreken. Ondanks alle coronaregels was er een gemoedelijke en open sfeer.  

Lumen & Samen op Jezelf
Binnen de pilot levert Lumen aanvullende ondersteuning. Dit kan op individueel niveau, maar de bewoners kunnen ook als groep aansluiten bij bijvoorbeeld het Lotgenotencafé. De komende tijd gaan we kijken of er specifieke wensen zijn, maar gaan we ook de bewoners nader kennis laten maken met wat Lumen allemaal in huis heeft.