Samenwerkingspartners

Lumen is en blijft een onafhankelijke clientenorganisatie. Dat betekent dat we vanuit deze autonomie de samenwerking zoeken in belang van de deelnemers/clienten/bezoekers.

Met deze netwerkpartners werken we samen in verschillende projecten

Aan deze pagina wordt nog gewerkt

 

Rivierduinen

Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt GGZ Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland.

Lumen en Rivierduinen werken samen in het project Bijzonder Breinen, het Respijthuis  en het geven van gezamenlijke voorlichtingen over psychische klachten .Verder voert het buro EEVAA een onderzoek uit in opdracht van Lumen naar de behoefte aan dagbesteding bij Rivierduinen.

Er is veel afstemming over het samenwerken op het gebied van herstel, inzet ervaringsdeskundigheid, crisiskaart,  de Norwoodgroep  waarbij het gaat om aansluiting, verwijzing en

Transparant

Centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Leiden

 

Binnenvest is een stichting voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de wijk, in de regio Zuid-Holland Noord

Project Pitstop –

 

 

 

’s Heerlenloo

 

 

Brijder

GGD Hollands Midden