Bijzondere Breinen

Innovatie in De Nieuwe GGZ door Bijzondere Breinen denksessies

Dit project wil voorzien in twee behoeftes binnen de doelgroep van het project en daarmee twee vliegen in één klap slaan:
innovatie binnen De Nieuwe GGZ en de GGZ sector in zijn algemeenheid stimuleren door cliënten, behandelaars, managers en andere betrokkenen op voet van gelijkwaardigheid samen te laten denken en hiermee tevens een structurele beweging op gang te brengen en herstel bevorderen van de deelnemende cliënten door datzelfde samendenken.

Daartoe zal het instrument “Bijzondere Breinen denksessie” ingezet worden dat eerder is ontwikkeld, toegepast en getest in opdracht van de Centrale Cliëntenraad en de regionale cliëntenorganisatie Stichting Lumen Holland Rijnland. Onderdeel van dit instrument is werven en opleiden van nieuwe begeleiders uit de doelgroep zodat borging, continuïteit en opschaling kan plaatsvinden. De organisatie Bijzondere Breinen draagt zorg voor het professioneel begeleiden en uitvoeren van dit project.

Meer informatie opvragen