Stichting Lumen en KernKracht hebben een workshop gegeven over de Crisiskaart. De Crisiskaart werd in veel sessies genoemd, ook de inzet van ervaringsdeskundigheid was een veel besproken thema. Opvallend dat thema’s vanuit de leefwereld langzamerhand erkend worden door de systeemwereld!

Meer info