Stichting Lumen en KernKracht hebben een workshop gegeven over de Crisiskaart. De Crisiskaart werd in veel sessies genoemd, ook de inzet van ervaringsdeskundigheid was een veel besproken thema. Opvallend dat thema’s vanuit de leefwereld langzamerhand erkend worden door de systeemwereld!

Meer info

Neem contact met ons op

  • Met het insturen van je gegevens via dit formulier verleen je Lumen toestemming deze gegevens op te slaan in ons registratiesysteem en te gebruiken voor het doeleinde waarvoor je dit formulier instuurt. Zie ook onze privacy statement.