Inwoners in de regio Holland Rijnland kunnen vanaf nu een crisiskaart maken met een ervaringsdeskundig consulent van Stichting Lumen.

Op een crisiskaart staat wat omstanders en hulpverleners kunnen doen als iemand in een crisis komt of verward is. Het is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee.

Meer info