Op maandagavond 13 december hebben Alise, Aranka, Carmen, Desjo, Jan, Merle en Kaylee hun certificaat als ExpEx behaald. Een ExpEx is een Experienced Expert, een getrainde ervaringsdeskundige met ervaring in de Jeugdhulp of GGZ. In de training hebben zij geleerd hoe ze deze ervaringen op een positieve manier kunnen inzetten voor andere jongeren, beleidsmakers of professionals. Zo dragen zij samen met professionals bij aan het verbeteren van de Jeugdhulp.

Op verzoek van de gemeente Katwijk zijn FamilySupporters en Stichting Lumen Holland Rijnland het project ExpEx gestart. De eerste stap was het organiseren van de ExpEx-training. Hiervoor zijn jongeren uit gemeente Katwijk benaderd. De training bestaat uit 12 bijeenkomsten waar jongeren leren om hun eigen ervaring een positieve plek in het leven te geven. Zij leren over herstel en dat wat voor jou werkt, voor een ander weer anders kan zijn. Daarnaast leren zij vaardigheden om hun ervaring te gebruiken. Na de training kunnen zij aan de slag als luisterend oor of maatje voor een jongere in de jeugdhulp. Ook zijn zij in te zetten als adviseur en voorlichter van instellingen en gemeenten. “Na de training blijven we de ExpEx ondersteunen, zorgen we er samen voor dat ze als maatje of voorlichter binnen gemeente Katwijk aan de slag gaan. Zo kunnen zij hun ervaringen in de jeugdhulp echt in gaan zetten om anderen te helpen”, aldus Nelleke Melse, projectcoördinator ExpEx Katwijk.

Ook wethouder Corien van Starkenburg was aanwezig op deze belangrijke avond. “De doorontwikkeling naar betaalbare en passende jeugdhulp is in volle gang. Als gemeente zijn wij blij met partners zoals FamilySupporters en Lumen die ons hierin ondersteunen. De ervaringen die de ExpEx brengen zijn ook van onschatbare waarde. Het is fantastisch om te zien hoe zij iets negatiefs ombuigen naar iets positiefs en daar anderen mee helpen”, aldus de wethouder. Kersverse ExPex Aranka: “Ik laat mijn verleden mij niet definiëren en wil dit omzetten naar iets positiefs”.
 

Meer info