Katwijk

Expex in Katwijk

Expex zijn getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en zich inzetten als maatje van jongeren en/of adviseur van instellingen en overheden.

In de gemeente Katwijk hebben Lumen en FamilySupporters de opdracht om een groep jongeren opleiden tot ervaringsdeskundigen (Expex) en hen in zetten in peer-to-peer support en voorlichtingen.

“Ik heb tijdens de training mezelf weer beter leren kennen en mijn eigen kwaliteiten (her)ontdekt en versterkt. ” 

Wat is Expex?

Stichting Lumen Holland Rijnland wil samen met FamilySupporters ervoor zorgen dat in Katwijk jongeren uit de jeugdhulp hun talenten kunnen ontwikkelen zodat zij als Experience Experts (ExpEx) mee kunnen denken bij het verbeteren van de jeugdhulp en jongeren ondersteunen in de jeugdhulp en/of toeleiden naar hulpverlening.

Veel jongeren die langdurig hulp hebben gehad willen er graag voor zorgen dat andere jongeren beter geholpen of ondersteund worden dan zij. Zij kunnen vaak goed aangeven wat zij zelf gemist hebben en hebben goede ideeën over hoe het anders zou kunnen. Deze jongeren krijgen de kans dit te doen.

De ExpEx en de jongeren die zij begeleiden kunnen een klankbord/denktank zijn voor de gemeente Katwijk met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken betreffende de jeugdhulp. 

De ExpEx kunnen ingezet als :

  • Maatje of rolmodel zijn voor jongeren in de jeugdhulp;
  • Advies geven aan medewerkers uit de jeugdhulp / jeugdteams;
  • Trainingen op maat ontwikkelen en geven aan medewerkers en beleidsambtenaren;
  • Voorlichting geven op scholen en in welzijnswerk of jeugdhulp;
  • Belangenbehartiging en klachtenondersteuning;
  • Ontwikkelen van een crisis-/hulpkaart voor jongeren. 

“Het gaat er niet om dat ik er dan beter van kan slapen ’s nachts. Het gaat erom dat die ander dat voortaan misschien kan.”

Meld je aan voor de informatiebijeenkomst

  • Met het insturen van je gegevens via dit formulier verleen je Lumen toestemming deze gegevens op te slaan in ons registratiesysteem en te gebruiken voor het doeleinde waarvoor je dit formulier instuurt. Zie ook onze privacy statement.

Training

Voordat je aan de slag kan als Experience Expert volg je eerst de training ‘Werken met eigen Ervaring als ExpEx’. Dit is een training voor jongeren (ex)cliënten uit de jeugdhulpverlening die hun eigen ervaringen functioneel willen leren inzetten. De trainer houdt voorafgaand aan de training kennismakingsgesprekken met de (potentiële) cursisten.

De training bestaat uit 12 lessen die zijn opgenomen in het werkboek dat cursisten bij de training krijgen. In de training wordt de theorie behandeld rondom ervaringsdeskundigheid, empowerment en herstel en worden vaardigheden geoefend die later in de praktijk gebruikt worden bij de inzet als ExpEx. 

In de lessen komt theorie aan de orde en worden opdrachten in de groep gedaan. De opdrachten omvatten veelal praktische oefeningen/rollenspelen. Bij de training horen huiswerkopdrachten. Je krijgt een certificaat bij voldoende aanwezigheid (80%) en als je hebt voldaan aan de opdrachten (beoordeling door de trainers).

Heb jij belangstelling en wil je je alvast opgeven voor de eerstvolgende cursus die wordt georganiseerd in Katwijk? Meld je dan hier aan.

Meer informatie over ExpEx? 

Lees de nieuwsbrief ExpEx Katwijk (22 juni 2022)

Kijk op de website van Stichting ExpEx

Heb je interesse voor de ExpEx training, kijk dan hier.

Of neem contact op met Nelleke Melse