Lumen panel

Leidse Regio

Wil je vanuit je eigen ervaringen meedenken over de herinrichting van de Maatschappelijke zorg zoals over de toegang, de Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen of Bemoeizorg? Meld je aan!

Decentralisaties

De gemeenten in de Leidse regio zijn momenteel druk bezig met de herinrichting van verschillende onderdelen binnen de Maatschappelijke Zorg (Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Bemoeizorg, etc.), de zogenoemde ‘decentralisaties’. Dit jaar is Lumen gevraagd hierbij mee te kijken en mee te denken, (collectief) belangenbehartigend, vanuit cliëntperspectief en ervaringsdeskundigheid.

Lumen Panel

Lumen gaat op verschillende manieren meekijken en -denken, maar één van deze manieren is het Lumen Panel (Leidse regio).

Elke tweede dinsdag van de maand komt het panel bijeen op de Hooigracht.

Betrokken beleidsmedewerkers of projectleiders starten de bijeenkomst met een presentatie van het Thema van de Maand, de leden van het panel reageren hierop (vanuit eigen of collectieve ervaring), en vervolgens is er gelegenheid voor een goed gesprek of levendige discussie.

Op dinsdag 12 april vond de eerste bijeenkomst van het Lumen Plaats. Onderzoeksbureau JSO leidde de sessie over het thema “Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen”. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst, “De rol van Lumen bij de doordecentralisatie in de Leidse regio”.

Planning

Dinsdag 12 april van 13:30 tot 15:30 uur: Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen

Dinsdag 10 mei van 13:00 tot 14:30 uur: Toegang

Dinsdag 14 juni van 13:30 tot 15:30 uur: Bemoeizorg, lees hier het verslag.

Dinsdag 12 juli van 13:30 tot 15:30 uur: Communicatie en Tussenstand: Terug- en vooruitblik

Dinsdag 13 september van 13:30-15:30 uur: Vooruitblik implementatietraject MZ & (start) Preventie dak- en thuisloosheid

Dinsdag 11 oktober van 13:30-15:30 uur: Communicatie: beschikkingen n.a.v. resultaten aanbestedingen

Dinsdag 8 november van 13:30-15:30 uur: Werk & Inkomen

Dinsdag 13 december van 13:30-15:30 uur: Evaluatie 2022 & Vooruitblik 2023

 

Meedoen

Om ervaring op te doen als belangenbehartiger, of om deze ervaring door te ontwikkelen, kun je je aanmelden voor de hele reeks. Expertise-ervaringen per thema zijn ook welkom.

Voor degenen die de bijeenkomsten van het Lumen Panel niet kunnen bijwonen, bestaat de mogelijkheid tussendoor toch input te kunnen geven.

Bij belangstelling om – direct of indirect – aan het Lumen Panel mee te doen, meld je aan bij: Lars van Wezel, via de mail larsvanwezel@lumen-hollandrijnland.nl, of bel 06 1488 0915.  

  • Met het insturen van je gegevens via dit formulier verleen je Lumen toestemming deze gegevens op te slaan in ons registratiesysteem en te gebruiken voor het doeleinde waarvoor je dit formulier instuurt. Zie ook onze privacy statement.