Uitnodiging

Hoe staat het in met participatie van inwoners in jouw regio en hoe we de impact hiervan vergroten? We nodigen je met dit nieuwsbericht van harte uit om deel te nemen aan een co-creatiesessie over participatie in de regio Zuid Holland Noord.

Achtergrond
Het Ministerie van VWS heeft aan de onderzoeksbureaus Significant en Pluut & Partners gevraagd om in kaart te brengen hoe het staat met de participatie in jouw regio. Met participatie bedoelen we het betrekken van inwoners of het samenwerken met inwoners. Dit kan op verschillende momenten en manieren. Met inwoners bedoelen we mensen met en zonder hulpvraag, dus ook patiënten, cliënten en hun naasten. De afgelopen weken hebben we een vragenlijst in jouw regio uitgezet. Het resultaat is een regioscan die we graag met jou tijdens de co-creatie sessie bespreken en vertalen naar verbeterkansen. De resultaten kunnen organisaties in de regio gebruiken om subsidie aan te vragen bij ZonMw om een partipicatiehub te starten. Tijdens de sessie vertellen we je ook meer over deze hubs en denken we samen na over hoe deze vorm kan krijgen.

Wat gaan we doen?

Het programma voor de bijeenkomst is als volgt:

  • Kennismaking
  • In gesprek over de resultaten van de vragenlijst: wat herken je wel en niet?
  • Gezamenlijk nadenken over de belangrijkste kansen en uitdagingen
  •  Brainstormen over een regionale participatiehub
  •  Conclusies en vervolgacties

Voor wie is de bijeenkomst?
De bijeenkomst is voor inwoners-, patiënten-/cliëntenvertegenwoordigers en professionals die vanuit zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten werken aan veranderingen in zorg en welzijn. We hopen op een mooie mix van rollen en perspectieven!

Wanneer?
De co-creatie zal fysiek plaatsvinden op 25 januari om 10 uur en zal 2 uur duren. De locatie is Stichting Lumen, Hooigracht 12-14 2312 KS Leiden. In de vragenlijst heb je aangegeven dat je graag deelneemt aan deze bijeenkomst. Mocht je nog anderen weten voor wie deze bijeenkomst interessant, stuur de uitnodiging dan graag door. Voor deelname aan deze sessie is een vergoeding van 80 euro voor inwoners (vertegenwoordigers) beschikbaar. We horen graag of je aanwezig kunt zijn bij de co-creatiesessie. Hopelijk tot dan!

 

Aanmelden Participatie in de Regio - 25 januari

Naam