10 juli 2019 – Lumen is een van de organisaties die het manifest heeft ondertekend waarin opgeroepen wordt om de samenwerkende partijen in het sociaal domein tijd te gunnen om met een alternatief plan te komen en het aanbestedingstraject te stoppen.

Het manifest in het kort:

Wat bieden wij aan
Een nieuwe inrichting van het sociaal domein, waarbij

  • samenwerking door nieuwe combinaties die toegevoegde waarden gaan opleveren;
  • samenwerking met de gemeente(raad) leidt tot een helder en vernieuwend beoordelingskader, waarbij juist het recombineren en het creëren van maatschappelijke meerwaarde centraal staat;
  • de gemeente zichtbaar profiteert van het feit dat dit de stad is die welzijnstoename centraal stelt en alle partijen en bewoners bij elkaar krijgt om samen de schouders er onder te zetten;
  • we met concrete voorstellen komen om alle vrijwilligersorganisaties onder een duidelijke regie te faciliteren, waardoor we de overzichtelijkheid borgen;
  • de regie eenduidig is belegd en de verdeling van middelen transparant is geregeld;
  • er ruimte is voor innovatie en initiatieven door nieuwe spelers

Wat is er nodig
U geeft ons maximaal een jaar om met alle partners tot een nieuwe inrichting van het sociaal domein te komen.
Een deel van het budget – nu bestemd voor het vormgeven van de aanbesteding – is beschikbaar om tot dit vernieuwende voorstel te komen.

Leidse aanbieders sociaal domein komen met alternatief voor ‘uitverkoop’ welzijnswerk