Op 28 oktober ondertekende directeur Bart Smith namens Stichting Lumen Holland Rijnland het Lokaal Preventie Akkoord in Katwijk. Het akkoord brengt 26 lokale organisaties bij elkaar. Met elkaar bepalen wij de aanpak van de komende jaren. Het akkoord start om de komende drie jaar een extra impuls te geven aan de thema’s roken, gezond gewicht, alcohol en mentale gezondheid. Lumen zal zich met name op dit laatste onderdeel een aantal acties uit gaan voeren.

Het Lokaal Preventieakkoord vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Dat akkoord is getekend in 2018 met als doel dat in 2040 Nederlanders gezondere keuzes maken en roken, alcoholgebruik en overgewicht zijn verminderd. Het akkoord van gemeente Katwijk is al goedgekeurd door de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG). Met deze goedkeuring heeft de gemeente rijksmiddelen ontvangen om de acties uit het akkoord uit te voeren.

‘Dat de inwoners van Katwijk gezond zijn en een gezonde leefstijl hebben is een ambitie uit de Maatschappelijke Agenda van de gemeente. Het maakt mij altijd blij om te zien dat er weer een stap gezet is in het vormgeven aan een gezonde en vitale samenleving’, aldus wethouder Corien van Starkenburg.