Op weg naar een regionale academie voor ervaringsdeskundigheid!

Ervaringsdeskundigen vervullen een steeds belangrijkere rol in de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein, in zowel betaalde als onbetaalde functies. Goede scholing van deze relatief nieuwe beroepsgroep is daarbij onmisbaar. GGZ Rivierduinen, Stichting Lumen Holland Rijnland, de Binnenvest en Parnassia/Brijder zijn van plan om de krachten te bundelen in een Regionale Academie Ervaringsdeskundigheid Holland Rijnland. Het doel van deze academie is de opleiding van ervaringsdeskundigen onder één dak te brengen. Om deze samenwerking te vieren organiseren we een INSPIRATIEDAG op dinsdag 30 augustus 2022 van 10.00 tot 16.00 uur. Op het programma staan toonaangevende sprekers uit ons vakgebied, interactieve workshops rondom het werken met eigen ervaring, en gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. De dag is gratis voor alle vrijwilligers en medewerkers van de vier bovengenoemde organisaties.

We hopen jullie allen te ontmoeten op deze bijzondere dag.

Zie hier onze flyer.

Meer info