Wat is de impact van de huidige corona-maatregelen op mensen met psychische klachten? Doe mee met de (anonieme) Lumen-enquête coronacrisis 2.0.

Tijdens de ‘intelligente lockdown’ (16 maart – 1 juli) hield Lumen een eerste online enquête over de impact van de beperkende corona-maatregelen onder mensen met psychische/psychosociale problemen of verslavingsproblematiek. We waren benieuwd of de behandelingen konden doorgaan of niet (al dan niet via (beeld)bellen). Maar ook naar de persoonlijke ervaringen over deze tijd; bijvoorbeeld of de (psychische) klachten afnamen of juist toenamen. Lees hier de resultaten van de eerder gehouden enquête.

Zorg na de lockdown

Inmiddels zijn we een paar maanden verder en zijn veel corona-maatregelen versoepeld. De ‘lockdown’ is voorbij, maar normaal is het nog lang niet. Hoe ervaren mensen met een psychische problematiek de huidige maatregelen rond het coronavirus? En hoe waarderen zij de aangeboden zorg/ondersteuning?

Ga direct naar de Enquête coronacrisis 2.0

De resultaten van deze enquête zijn voor Lumen zeer bruikbaar. Als onafhankelijke cliëntenorganisatie delen we deze ervaringen en knelpunten tijdens onze overleggen met de verschillende gemeenten en zorgverzekeraars.

Meer info