Leidse Regio

Inspiratie sessies ervaringsdeskundigheid

Op weg naar een Regionale academie voor ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen vervullen een steeds belangrijkere rol in de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein, in zowel betaalde als onbetaalde functies. Goede scholing van deze relatief nieuwe beroepsgroep is daarbij onmisbaar. GGZ Rivierduinen en Stichting Lumen Holland Rijnland slaan de handen ineen om de opleiding van ervaringsdeskundigen samen vorm te geven. Naast de basiscursussen voor beginnende ervaringsdeskundigen organiseren we daarom vanaf september 2023 ook gezamenlijk een reeks lezingen en workshops over onderwerpen die relevant zijn voor iedereen die eigen ervaringen met psychische en/of psychosociale ontwrichting en herstel in zet in het werk. De lezingen zijn bedoeld voor alle (ervarings)vrijwilligers en medewerkers met interesse in ervaringsdeskundigheid van Stichting Lumen en Ggz Rivierduinen. Deelname is gratis maar aanmelden is noodzakelijk via j.dejager@rivierduinen.nl. Graag even vermelden voor welke lezing(en) of workshop(s) je je opgeeft.

Programma 2024

Dinsdag 16 januari 14.00 – 16.00 uur
Show, don’t tell – Impliciet je eigen ervaringen inbrengen
/ Katrien van Meel

Anders dan andere professionals in de Ggz is het voor ervaringsdeskundigen heel vanzelfsprekend om persoonlijke ervaringen met ontwrichting en herstel in te brengen in gesprekken met cliënten. Maar hier kleven ook risico’s aan, voor jezelf en voor je cliënt. In sommige gevallen kan het tonen van de eigen kwetsbaarheid zelfs schade aanrichten. In deze inspiratiesessie onderzoeken we wat we precies willen bereiken met zelfonthulling, in welke situaties het zinvol is om dit heel expliciet te doen, en wanneer wat meer ‘professionele afstand’ wellicht passender is. We gaan uitgebreid in op andere, meer impliciete manieren waarop je kunt laten merken dat jij en je cliënt gedeelde ervaringen hebben.

>>> Hooigracht 12, Leiden, voorlichtingsruimte (1ste verdieping)

Donderdag 22 februari 14.00 – 16.00 uur
Over luisteren gesproken
/ Marja Griffioen

Een wezenlijk deel van het vak ervaringsdeskundigheid is luisteren. Ècht luisteren. Hoe doen we dat? Hoe ben je echt present en kun je het verhaal van de ander daadwerkelijk horen. Wat breng je van jezelf mee in het luisteren en wat wil / ‘moet’ je achterwege laten om de ander daadwerkelijk te ‘zien’. In deze workshop maken we kennis met theorie en praktijk van het ‘luisteren’. Met kleine oefeningen win je aan inzicht over hoe jij dit doet en doe je ideeën op over hoe je dit zou willen/kunnen doen zodat het herstelproces van de ander wordt ondersteund.

>>> Sandifortdreef 19, Leiden, gebouw Rijnveste (F4.29)

Als ik je vraag naar mij te luisteren
En jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik je vraag
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat je iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je me in de steek, hoe vreemd dat ook mag klinken
En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Leo Buscaglia

Maandag 25 maart 15.00 – 17.00 uur
Trauma & veerkracht
/ Inge Filemon & Janice de Jager

In deze workshop gaan we het hebben over trauma en veerkracht. Het meemaken van traumatische ervaringen in het leven kan grote impact hebben. Misschien heb je als ervaringsdeskundige zelf te maken gehad met traumatische ervaringen of kom je in je werk mensen tegen die hiermee worstelen. Herstel van trauma vraagt veel moed en veerkracht. Hoe kun je als ervaringsdeskundige de ander ondersteunen in het ontdekken en benutten van deze veerkracht? Thema’s die in deze workshop aan bod komen zijn o.a. draagkracht en draaglast, de invloed hiervan op de eigen veerkracht en hechtingsstijlen.

>>> Sandifortdreef 19, Leiden, gebouw Rijnveste (F4.39)

Woensdag 24 april 15.00 – 17.00 uur >>> LET OP: VERPLAATST NAAR 1 MEI
In gesprek over rouw en verlies (Alphen a/d Rijn)
/ Amber Peskens

Rouw en verlies horen bij het leven, we krijgen er allemaal op enig moment mee te maken. Soms omdat een dierbare komt te overlijden. Soms omdat we afscheid moeten nemen van onze dromen, ambities of toekomstplannen, bijvoorbeeld als gevolg van het verlies van onze gezondheid. Met deze laatste vorm van verlies hebben mensen met een psychische kwetsbaarheid vaak te maken. Wat kun je zeggen tegen iemand die diep verdriet, intens gemis en ondraaglijke pijn ervaart? Woorden schieten dan vaak tekort. In deze workshop gaan we in op verschillende vormen van rouw, de fases die mensen in rouw doorlopen en hoe je iemand in dit proces kunt steunen.

>> Kwartelstraat 66, Alphen a/d Rijn, gebouw ‘De Wielewaal’

Dinsdag 21 mei 14.00 – 16.00 uur
Groei-gerichte feedback geven
/ Katrien van Meel

‘Wat ben je toch sterk!’ Complimenten als deze klinken op het eerste gezicht positief en bemoedigend. Maar hoe goedbedoeld ook, een dergelijk compliment kan averechts werken door iemands zelfvertrouwen juist te ondermijnen. Vandaag leer je hoe je feedback kunt geven gericht op groei en ontwikkeling (de ‘groei mind-set’), in plaats van op vaststaande, onveranderlijke eigenschappen of behaalde prestaties (de ‘fixed mind-set’). Herstellen is een leerproces dat gepaard gaat met vallen en opstaan. Als ervaringsdeskundige kun je iemand daarbij optimaal ondersteunen door iemands groei mind-set aan te boren.

>> Hooigracht 12, Leiden, voorlichtingsruimte (1ste verdieping)

Dinsdag 25 juni 14.30 – 17.00 uur
Symposium ‘Ervaringsdeskundigheid 2.0: (Zorg-)professionals aan zet!’
/ met o.a. Simona Karbouniaris

Het professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid wint onder diverse beroepsgroepen, in zowel de ggz als het sociaal domein, aan terrein sinds de komst van ervaringsdeskundigen. En hoewel ervaringsdeskundigen in steeds meer posities, betaald en onbetaald, gewaardeerd worden, lijkt er sprake van stagnatie in de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid.

Regulier opgeleide (zorg-)professionals zijn tot op heden te weinig betrokken bij hun inzet, terwijl wèl bekend is dat een aanzienlijk deel van de professionals zelf te maken heeft gehad met psychisch lijden en trauma. Deze ervaringen worden meestal echter gescheiden van het werk en niet als kans benut. Hiaten in opleiding, onbekendheid, remmende overtuigingen (o.a. geringe evidentie) en angst voor rolverwarring of verlies van neutraliteit en handelingsverlegenheid spelen hier een rol in. Het dogmatisch scheiden van het persoonlijke in de werkcontext is aan herziening toe.

In het promotieonderzoek van Simona Karbouniaris is samengewerkt met verpleegkundigen, psychologen, psychiaters en sociaal werkers. Zij hebben in nascholingsverband en aansluitend intervisie en werkgroepen, gewerkt aan de professionalisering van hun eigen ervaringen. Ook vraagt het werken met ervaringskennis om een ingrijpende organisatieverandering die meer ruimte biedt en erkenning geeft aan ervaringskennis als onmisbare bron van kennis. In deze lezing zal Simona belichten wat het werken met ervaringskennis oplevert voor cliënten en professionals maar ook voor collega’s.

>>> Locatie wordt nog bekend gemaakt

Eerdere activiteiten

GGZ Rivierduinen, Stichting Lumen Holland Rijnland, de Binnenvest en Parnassia/Brijder willen in de toekomst de opleiding van ervaringsdeskundigen zoveel mogelijk onder één dak gaan brengen in een Regionale Academie Ervaringsdeskundigheid. Als opmaat naar deze intensievere samenwerking organiseerden we op 30 augustus 2022 een Inspiratiedag rondom ervaringsdeskundigheid voor alle medewerkers en vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid van deze vier organisaties. Op het programma stonden lezingen van toonaangevende sprekers uit ons vakgebied, interactieve workshops rondom het werken met eigen ervaring, en gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Zie hier onze flyer.

 

Er zijn geen activiteiten gepland.

Volledige agenda