Stichting Lumen Holland Rijnland is een onafhankelijke, regionale cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen die te kampen hebben (gehad) met psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek in de gemeenten van Holland Rijnland.

Eén van de activiteiten van Lumen is de onafhankelijke ervaringsdeskundige cliëntondersteuning (peersupport) van mensen die een stap willen zetten naar werk. Bij het zoeken naar werk na een periode van ziekte en/of uitval vanwege psychische klachten kan men alle hulp gebruiken. Mensen hebben tijd nodig om te werken aan het zelfvertrouwen en zich voor te bereiden op de stap naar (betaald) werk.

Voor deze ondersteuning naar arbeidsparticipatie in de regio Duin- en Bollenstreek (24 uur) en Leidse Regio (8 uur) zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

Vacature: Coördinerend medewerker arbeidsparticipatie voor 24 of 32 uur

(in eerste instantie tot 31 december 2022; mogelijkheid tot verlenging)

Jouw taken:

 • Samen met vrijwillige ervaringsdeskundige participatiecoaches, die je aanstuurt, mensen met psychische problematiek individueel en groepsgewijs informeren, gidsen en ondersteunen bij stappen op weg naar werk;
 • Organiseren van workshops gericht op arbeidsparticipatie (Stigmaweerbaarheid, Power-cv);
 • Mensen actief ondersteunen bij het uitzoeken van een werkervaringsplek, arbeidsmatige dagbesteding, (lerend) vrijwilligerswerk, een stage, participatieplaats, garantiebaan, of regulier betaald werk;
 • Hierin samenwerken met het gehele netwerk in het werkveld van begeleiding en toeleiding naar werk;
 • Actief deelnemen aan relevante overleggen met het netwerk in de Leidse regio en in de Duin- en Bollenstreek.

Gevraagde kwaliteiten:

 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving m.b.t. sociale zekerheid en re-integratie;
 • Je hebt affiniteit met Rehabilitatiebenaderingen zoals de IRB;
 • Je hebt kennis over (zelf)stigmatisering en de belemmerende werking ervan voor (duurzame) arbeidsparticipatie;
 • Je bent goed in het taakgericht aansturen van en samenwerken met een team van vrijwilligers/arbeidsparticipanten die werken als onafhankelijk cliëntondersteuner arbeidsparticipatie;
 • Je bent goed bekend met de lokale sociale kaart en mogelijkheden waar het gaat om zorg en (informele) maatschappelijke ondersteuning;
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen in de maatschappelijke zorg en het gehele sociale domein;
 • Je denkt in mogelijkheden: meenemen van iemands (vergeten) ervaringen en in kaart brengen van aanpassingen die op dit moment voor iemand een belemmering zouden kunnen vormen op de werkplek;
 • Je kan mensen op een gelijkwaardige manier ondersteunen naar geloof en vertrouwen in duurzame deelname aan de samenleving;
 • Je kan schakelen tussen de verschillende beroepsgroepen die alle werken in het sociaal domein;
 • Je kan schakelen tussen de verschillende perspectieven en rollen van betrokkenen bij de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met psychische problematiek: cliënt- en werkgeversperspectief en perspectief van beroepskrachten en dienstverleners.

Wij bieden je:

 • Een zelfstandige functie binnen een groeiende onafhankelijke organisatie in een interessant werkgebied met grote eigen verantwoordelijkheid;
 • Werken binnen een netwerksamenwerking met diverse partijen binnen een sluitende aanpak met de focus op destigmatisering;
 • Salarisindeling op basis van CAO Sociaal Werk – salarisindicatie schaal 8;
 • Interne en externe scholing en samenwerking binnen een team van (ervaringsdeskundige) onafhankelijke cliëntondersteuners.

Solliciteren is mogelijk t/m 6 maart 2022
De gesprekken worden gepland in week 10