Stichting Lumen Holland Rijnland is een onafhankelijke, regionale cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen die te kampen hebben (gehad) met psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek in de gemeenten van Holland Rijnland.

Wij zijn op zoek naar een:

Medewerker Arbeidsparticipatie (14 uur per week)

(met mogelijkheid tot uitbreiding van uren gedurende de loop van het jaar)

Eén van de activiteiten van Lumen is het ondersteunen van mensen bij arbeidsparticipatie. Bij het zoeken naar werk na een periode van arbeidsongeschiktheid kan men alle hulp gebruiken. Mensen hebben tijd nodig om te werken aan het zelfvertrouwen en zich grondig voor te bereiden op de uiteindelijke stap naar betaald werk. Op deze manier kan die werkplek ook daadwerkelijk een duurzame plek blijken te zijn, of weer een gedegen opstap naar de volgende plek.

Bij Stichting Lumen worden mensen ondersteund door ervaringsdeskundigen. Mensen die bijvoorbeeld zelf vanuit een uitkeringssituatie vanwege psychische problematiek weer zijn gaan werken. Sommigen zijn betaald aan het werk, anderen doen dit als vrijwilliger omdat zij zelf nog in het re-integratieproces zitten. Voor onze ondersteuning naar arbeid zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker.

Wat ga je doen?

  • Mensen individueel en groepsgewijs informeren en ondersteunen bij het formuleren van arbeidsparticipatiedoelen.
  • Mensen ondersteunen in het ontdekken en benoemen van kwaliteiten en vaardigheden.
  • Mensen informeren en voorlichten over Wmo- en arbeidsvoorzieningen.
  • Mensen helpen met het uitzoeken van een geschikte dagactiviteit, werkervaringsplek, arbeidsmatige dagbesteding, (lerend) vrijwilligerswerk, een stage, participatieplaats, garantiebaan, of regulier betaald werk.
  • Contacten onderhouden en samenwerken met beroepsgroepen in het werkveld van begeleiding en toeleiding naar werk.

Wat vragen we van jou? 

  • Kennis van alle relevante wet- en regelgeving m.b.t. uitkeringen en re-integratie en kennis van de ontwikkelingen in de transformatie van het sociaal domein.
  • Op een gelijkwaardige manier mensen kunnen ondersteunen vanuit een marginale positie naar een duurzame werkplek.
  • Het kunnen begeleiden en samenwerken met een team vrijwilligers.
  • Kunnen omgaan met vormen van online communicatie (bv. geven van webinars).

 

Lumen biedt interne en externe scholing en samenwerking binnen een team van (ervaringsdeskundige) onafhankelijke cliëntondersteuners. Regelmatig worden uitwisselingsbijeenkomsten met beroepskrachten en vrijwilligers in het sociaal domein en arbeidstoeleiding georganiseerd.

Solliciteren of meer informatie?

Solliciteren is mogelijk t/m donderdag 7 mei.

Download de vacature