Vacature Teammanager regio Duin en Bollenstreek 24 uur

Duin- en Bollenstreek

Wil jij een betrokken team aansturen en ondersteunen in een zich snel ontwikkelende belangenorganisatie?  Zie jij kansen en uitdagingen en wil je samen met je team op zoek naar oplossingen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Lumen zoekt per 1 juli 2024 een Teammanager voor de regio Duin en Bollenstreek voor 24 uur per week (voor de periode van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging) 

 Samen met de andere regios (de Rijnstreek en de Leidse regio), draagt Lumen in de regio Duin- en Bollenstreek zorg voor de collectieve belangenbehartiging, participatie en ondersteuning bij herstel van (psychisch) kwetsbare burgers.  

Rol en verantwoordelijkheden 

 • Coördineert de inzet van de medewerkers en vrijwilligers en coacht de medewerkers bij de uitvoering van de functie;  
 • Draagt zorg voor de goede uitvoering van de activiteiten van Lumen conform de prestatieafspraken in de subsidiebeschikkingen met de regiogemeenten in de regio Duin- en Bollenstreek;  
 • Is contactpersoon voor de gemeenten en samenwerkingspartners in de regio Duin- en Bollenstreek;  
 • Draagt bij aan het opstellen en bewaken van de begroting van de regio;  
 • Is verantwoordelijk voor de werving, ondersteuning en het functioneren van het team betaalde medewerkers en vrijwillige ervaringsdeskundigen;  
 • Draagt zorg voor de ontwikkeling en organisatie van activiteiten gericht op herstel en ondersteuning van de doelgroep binnen de regio; 
 • Is verantwoordelijk voor een goede samenwerking en afstemming met de gemeenten in de regio en alle relevante netwerkpartners die een bijdrage bieden aan het ondersteunen en versterken van de doelgroep mensen met psychische kwetsbaarheid. Hiertoe ontwikkelt en onderhoudt de teammanager een breed netwerk.  
 • Stelt ieder jaar een werkplan op, draagt bij aan het verwerven van subsidies en fondsen, het onderhouden van de contacten en verslag doen hiervan;  
 • Draagt zorg voor in- en externe communicatie, informatievoorziening en afstemming (binnen het team);  
 • Signaleert knelpunten binnen Lumen of in de samenwerking met netwerkpartners, informeert de directeur hierover en doet voorstellen voor oplossingen;  
 • Draagt mede zorg voor de kwaliteit en innovatie van de werkzaamheden;  
 • Speelt in op de kansen en mogelijkheden die hij/zij in de regio signaleert;  
 • Kan mede projecten uitvoeren of stuurt projecten aan;  
 • Draagt zorg voor een zorgvuldige projectadministratie, die tegemoetkomt aan de eisen van de subsidiënten;  
 • Levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling van de organisatie;  
 • Werkt samen met andere teammanagers en vervangt deze zo nodig in overleg met de directeur/bestuurder.  

 Vereisten voor kwalificatie en opleiding 

 • Hbo werk- en denkniveau/kennis op basis van een relevante opleiding op hbo-niveau, aangevuld met relevante cursussen en (bij voorkeur inhoudelijke) ervaring met collectieve en individuele belangenbehartiging in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang;  
 • Goede kennis van het aanbod van voorzieningen, regelingen en mogelijkheden, in het bijzonder in de desbetreffende regio (op het grensvlak van zorg en sociaal domein);  
 • Goede kennis van relevante wet – en regelgeving (met name Wmo/Wlz);  
 • Kennis van landelijke en regionale ontwikkelingen in belangenbehartiging op het gebied van mentale gezondheid; 
 • Kennis en begrip van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid; 
 • Ervaringskennis van het cliëntperspectief en van hieruit kunnen werken;  
 • Goede kennis van onderhandelen en managementtechnieken;  
 • De kennis is/wordt op peil gehouden door middel van relevante bij – en nascholing en door het volgen van ontwikkelingen door middel van het bijwonen van symposia en intervisie en/of supervisie.  

 Wij vragen: 

 • Coachende manier van leidinggeven met aandacht voor de kwaliteiten van medewerkers en vrijwilligers; 
 • (Affiniteit met) werken vanuit ervaringsdeskundigheid; 
 • Idealistische maar tegelijkertijd ook zakelijke en realistische werkwijze  
 • Toegankelijke en empathische houding; 
 • Knopen kunnen doorhakken, slagvaardig beslissingen kunnen nemen. 

 Wij bieden 

 • Een zelfstandige functie binnen een groeiende onafhankelijke organisatie, in een interessante regio met grote eigen verantwoordelijkheid; 
 • Salarisindeling op basis van CAO Sociaal Werk – salarisindicatie schaal 9 met groeimogelijkheden naar schaal 10; 
 • Interne en externe scholing en samenwerking met een leuk en gedreven team.  

 Voor meer informatie kun je bellen met Bart Smith, directeur 0681495148 

Stuur je cv en motivatie naar bartsmith@lumen-hollandrijnland.nl   

Solliciteren is mogelijk t/m 22 mei 2024. Gesprekken worden gevoerd op 27 en 28 mei 2024