Leidse Regio

Ervaringsdeskundigheid 2.0: (Zorg)professionals aan zet

Ervaringsdeskundigheid bij professionals in ggz en sociaal domein

‘Ervaringskennis in de ggz blijkt niet riskant maar juist verrijkend’ (S. Karbouniaris)

Het professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid wint onder diverse beroepsgroepen in zowel de ggz als het sociaal domein aan terrein sinds de komst van ervaringsdeskundigen. En hoewel zij in steeds meer posities, betaald en onbetaald, gewaardeerd worden, lijkt er sprake van stagnatie in de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. Regulier opgeleide (zorg-)professionals zijn hier tot op heden te weinig bij betrokken, terwijl wèl bekend is dat een aanzienlijk deel van de professionals zelf te maken heeft (gehad) met psychisch lijden en trauma. Deze ervaringen worden meestal echter gescheiden van het werk en niet als kans benut. Hiaten in opleiding, onbekendheid, remmende overtuigingen (o.a. geringe evidentie) en angst voor rolverwarring of verlies van neutraliteit en handelingsverlegenheid spelen hier een rol in. Het dogmatisch scheiden van het persoonlijke in de werkcontext is aan herziening toe. Daarom organiseren Ggz Rivierduinen en Stichting Lumen Holland Rijnland ism partners van de Regionale Academie Ervaringsdeskundigheid i.o. een:

Minisymposium op dinsdag 25 juni 2024

Het minisymposium ‘Ervaringsdeskundigheid 2.0.: (zorg-)professionals aan zet!’ start met een lezing door Simona Karbouniaris, sociaal wetenschapper en ervaringsdeskundig onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. Zij vertelt over haar promotieonderzoek naar de bijdrage van ervaringskennis en -deskundigheid van ggz-professionals aan het herstelproces van cliënten, maar ook wat dit professionals zelf en hun collega’s oplevert (meer over het onderzoek onderaan deze pagina). De lezing wordt gevolgd door een panelgesprek waarin een aantal (zorg-)professionals vanuit verschillende disciplines aan het woord komt die hun ervaringskennis actief inzetten in hun professie of overwegen dit te doen. Vragen als ‘hoe kun jij op een betekenisvolle wijze je eigen ervaringen met psychische problematiek inzetten? Wat heb je nodig om een volgende stap te maken? En wat vraagt dat van de omgeving c.q. de organisatie?’ komen hierbij aan bod. Audrey van Schaik, bestuurder van Ggz Rivierduinen, opent de middag en Lisa Bieleman, manager algemene zaken van Ggz Rivierduinen, leidt het panelgesprek.
Download hier de flyer.

Programma

14.00  Inloop
14.30   Welkomstwoord door Audrey van Schaik
Opening door Lisa Bieleman
Lezing door Simona Karbouniaris
15.30   Panelgesprek tussen professionals met ervaringsdeskundigheid
16.30   Borrel

Voor wie?

Medewerkers uit ggz en sociaal domein met (maar ook zonder) affiniteit met ervaringsdeskundigheid, managers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden

Waar en wanneer?

Dinsdag 25 juni van 14.30 tot 17.00 uur
Driftstraat 49A, Leiden (kerk van de Baptistengemeente)

Aanmelden

Via kenniscentrum-eh@rivierduinen.nl of 06 – 5271 3841 (Marja Griffioen)
Het bijwonen van het symposium is gratis.

Over Simona Karbouniaris

Dr. Simona Karbouniaris is sociaal wetenschapper en ervaringsdeskundig onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. Zij onderzocht hoe het gebruik van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid van ggz-professionals bijdraagt aan het herstelproces van cliënten. Hiervoor is samengewerkt met verpleegkundigen, psychologen, psychiaters en sociaal werkers. Zij hebben in nascholingsverband en aansluitend in intervisie en werkgroepen, gewerkt aan de professionalisering van hun eigen ervaringen. Simona ontdekte dat veel zorginstellingen ‘koudwatervrees’ hebben, waardoor het hen nog niet lukt om ervaringsdeskundigheid betekenisvol te integreren. Dat vraagt om meer ontwikkeling, acceptatie- en training. Ook vraagt het werken met ervaringskennis om een ingrijpende organisatieverandering die meer ruimte biedt en erkenning geeft aan ervaringskennis als onmisbare bron van kennis.

Simona verdedigde in september 2023 haar proefschrift getiteld ‘Lets tango!’.