Waarom ervaringsdeskundigheid?

Het perspectief van de deelnemer, bezoeker of gast vormt het vertrekpunt bij alle activiteiten van Lumen. Daarom betrekken we ervaringsdeskundigen bij alles wat we doen. Lees hieronder wat de meerwaarde is van deze aanpak.

De meerwaarde voor onze deelnemers, bezoekers en gasten

Mensen die het proces van ontwrichting en herstel aan eigen lijf hebben ondervonden weten hoeveel moeite herstellen kost. Daardoor kunnen zij zich goed inleven in een ander en weten zij bij uitstek hoe die het beste ondersteund kan worden bij het herstel – soms beter dan professionals. Cliënten voelen dat een ervaringsdeskundige begrijpt met wat voor uitdagingen zij worstelen. Omdat de relatie gelijkwaardig is voelen cliënten zich geaccepteerd en serieus genomen. Waar de traditionele hulpverlener iets wil ‘doen’ met de cliënt, wil de ervaringsdeskundige vooral ‘zijn’ met de cliënt. Door het contact met mensen die hun problemen hebben weten te overwinnen groeit de hoop dat herstel mogelijk is. Deze succesvolle rolmodellen inspireren en zetten aan tot actie. Ervaringsdeskundigen schrikken er vaak niet voor terug om moeilijke gevoelens bespreekbaar te maken. Zo normaliseren emotionele reacties en neemt zelf-stigmatisering af.

De meerwaarde voor de ervaringsdeskundige

Als we denken aan de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen denken we meestal aan de meerwaarde voor de hulpvrager. Maar het uitoefenen van de functie van ervaringsdeskundige levert ook een hoop op voor de ervaringsdeskundige zelf. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een bijdrage leveren. Betekenisvol werk verrichten en het gevoel weer een bijdrage te leveren aan de samenleving vergroot het gevoel van eigenwaarde, trots en voldoening. Gewaardeerd worden leidt tot meer zelfvertrouwen wat weer gunstig is voor verder herstel.
  • Zinvolle dagbesteding. Net als ieder ander werk zorgt het werken als ervaringsdeskundige voor een zinvolle dag invulling, ritme en structuur in de dag en nieuwe sociale contacten. In het geval van betaald werk komt daar financiële ruimte bij.
  • Vaardigheden vergroten. Werken als ervaringsdeskundige heeft als voordeel dat men werkervaring op kan doen, nieuwe vaardigheden kan aanleren, kan werken aan zelfvertrouwen en persoonlijke groei. Een cliëntenorganisatie als Stichting Lumen biedt een veilige omgeving waar men hier stapsgewijs mee aan de slag kan gaan zonder de eigen problemen of ervaringen geheim te hoeven houden.