(Door)ontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Zet je eigen ervaringen in om anderen te ondersteunen

Bij Lumen werkt een grote groep vrijwilligers die alles wat zij hebben geleerd over hun eigen herstel inzetten om anderen te ondersteunen bij hun herstel. Vanuit deze ervaringsdeskundigheid geven zij bijvoorbeeld individuele ondersteuning aan mensen die vastgelopen zijn, staan achter de bar in het Inloophuis Psychiatrie, begeleiden logenotengroepen, geven voorlichting of trainingen of denken mee over beleid t.a.v. de GGz, verslavingszorg of maatschappelijke opvang.

Voor al deze vrijwilligers bieden wij diverse trainingen en workshops om de benodigde kennis en vaardigheden op te doen rondom ervaringsdeskundigheid. De cursussen ‘Zicht op Herstel’, ‘Herstelverhalen schrijven’ en ‘Basiscursus Ervaringsdeskundigheid’ vormen de basis.

Afhankelijk van je werkzaamheden bij Lumen is het soms handig om daarna nog aanvullende modules te volgen, zoals ‘Communicatie vanuit presentie’ of ‘Herstelverhalen presenteren’. Zo kun je je verder specialiseren tot bijvoorbeeld ‘Voorlichter met ervaringsdeskundigheid’, ‘Cliëntondersteuner met ervaringsdeskundigheid’ of ‘Trainer met ervaringsdeskundigheid’.
Wil je meer weten over het scholingsaanbod op het gebied van ervaringsdeskundigheid? Neem dan contact op met Katrien van Meel via katrienvanmeel@lumen-hollandrijnland.nl Wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij Stichting Lumen? Neem dan contact op met Jeanine Speckman via jeaninespeckman@lumen-hollandrijnland.nl.