Duin- en Bollenstreek

Cursus Power-cv

Help jezelf en/of een ander over de drempel naar betaald werk.

Wanneer je vanwege psychische problematiek een tijdlang niet hebt gewerkt of niet helemaal goed aansluiting hebt kunnen vinden op de arbeidsmarkt kan het zijn dat je het zicht bent kwijtgeraakt op je kwaliteiten en je vaardigheden. Lang geleden opgedane werkervaringen en gevolgde opleidingen en cursussen, al dan niet afgemaakt, kunnen op de achtergrond zijn geraakt.

Dat is zonde, want in al deze ervaringen zitten kwaliteiten verborgen die van pas kunnen komen bij het (opnieuw) integreren naar werk. Zij dienen onder andere als bouwstenen voor je cv en een duurzaam participatie- of re-integratieplan.

De volgende onderwerpen komen in zes bijeenkomsten aan de orde:

  • In kaart brengen van (werk)ervaringen, opleidingen en cursussen
  • Analyseren van deze ervaringen
  • Van ervaringen naar kwaliteiten; bouwstenen voor de cv
  • De route naar een duurzame werkplek
  • Hoe maak je aan je werkgever duidelijk op welke wijze jij optimaal kan presteren

Tussen de bijeenkomsten door en ook na afloop van de reeks bijeenkomsten is gelegenheid voor individuele coaching, informatieverstrekking en advies.

Voor wie?

De cursus Power-cv is geschikt voor mensen met psychische problematiek die op de drempel staan van participatie naar werk. De bijeenkomsten duren elk anderhalf uur. De cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundige medewerkers.

Aanmelden

Op dit moment word deze cursus niet aangeboden.