Steeds meer gemeenten willen ervaringsdeskundigen inzetten op het niveau van beleid en uitvoering om sociale problemen. Hoe kan deze ervaringskennis ingezet worden bij de lokale aanpak van eenzaamheid?

Waarde van ervaringen
‘Ervaringsdeskundigen zorgen voor verbinding tussen de leef- en systeemwereld’, aldus Karin Sok, Movisie-expert. Mensen voelen zich op hun gemak bij anderen met dezelfde ervaring. ‘We spreken vaak over het inwonersperspectief, maar om dat echt centraal te stellen moet je dit perspectief aan boord hebben. Je moet met mensen praten, niet over mensen.’ Daarnaast kunnen ervaringsdeskundigen een voorbeeldfunctie aannemen. ‘In gesprek gaan met iemand die hetzelfde meegemaakt heeft en daar positief uit is gekomen, kan empowerend werken. Het vergroot het vertrouwen en geloof in jezelf en biedt perspectief voor de toekomst.’

Lees verder op Movisie.nl

Meer info