Ervaringsdeskundig medewerker Cliëntondersteuning en Respijthuis 24 + 8 uur

De functie is vanaf 1 mei beschikbaar, in eerste instantie voor de periode van 1 jaar. Het overgrote deel van de functie is bedoeld voor het bieden van Cliëntondersteuning, een deel van de uren is expliciet bedoeld voor de inzet in het Respijthuis in Alphen aan den Rijn

Medewerker cliëntondersteuning

Als medewerker cliëntondersteuning ben je vooral actief in de individuele
cliëntondersteuning. In deze functie staat contact maken, informeren, motiveren en
vergroten van keuzemogelijkheden van zorgvragers centraal. Inzet van ervaringskennis is
daarbij van grote waarde. Lumen biedt aanvullend op de hulpverlenende organisaties
laagdrempelig contact in de wijk.

Als medewerker cliëntondersteuning ben je gekoppeld aan sociale wijkteams van Tom in
de Buurt in de regio Rijnstreek (gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en
Braassem) en bied je samen met de beroepskrachten in deze teams aanvullende
ondersteuning vanuit de eigen leefwereld van de cliënt. Daarbij staan de volgende
onderdelen centraal:

 • Het geven van informatie en advies: vanuit de eigen en collectieve
  ervaringskennis informeren over de mogelijkheden van (informele) zorg en
  ondersteuning, herstel en empowerment;
 • Het in de wijk contact maken met mensen van wie vermoed wordt dat zij in een
  sociaal isolement leven vanwege psychische klachten, psychosociale
  problematiek of sociale uitsluiting;
 • Samenwerken met collega’s, vrijwilligers externe partners en inschakelen van
  de juiste expertise bij de problematiek waar mensen mee worstelen;

Het team van cliëntondersteuners bestaat op dit moment uit 4 vaste krachten en een
aantal vrijwilligers. Binnen dit team vervul je een voorbeeldfunctie voor de vrijwilligers
en coach je hen bij hun inzet van ervaringsdeskundigheid in de cliëntondersteuning.

Medewerker Respijthuis
Naast de cliëntondersteuning verwachten wij van onze nieuwe collega dat hij/zij
gemiddeld 8 uur per week beschikbaar is voor het Respijthuis. Het Respijthuis is bedoeld
voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen, die behoefte hebben om
‘even op adem te komen’. Aanleiding kan oplopende stress in de thuissituatie zijn,
waardoor het risico bestaat dat problemen verergeren. In het Respijthuis kunnen
mensen logeren en weer grip krijgen op herstel. Inzet van eigen ervaringskennis is daarbij
ook hier van grote waarde.

De belangrijkste werkzaamheden in het Respijthuis zijn:

 • Zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en een veilig klimaat binnen het
  Respijthuis. Hierbij hoort een gastvrij ontvangst, begeleiden van de
  dagelijkse(huishoudelijke) werkzaamheden, het bieden van een luisterend
  oor en waarnodig een ondersteunend gesprek;
 • Present zijn en het bieden van laagdrempelig contact, waarbij vanuit
  gelijkwaardigheid gesproken kan worden over specifieke problematiek waar
  mensen mee kunnen worstelen

We zoeken een collega die:

 • kan voorlichten en een klankbord zijn over psychische problematiek zowel
  theoretisch als vanuit eigen of collectieve ervaringskennis of die hiertoe snelle
  toegang heeft;
 • de implicaties van leven met psychische problematiek goed weet te herkennen en
  te verwoorden;
 • bereid is te werken vanuit de visie op gelijkwaardigheid en inzet van
  ervaringskennis die door Stichting Lumen wordt nagestreefd.
 • zich gemakkelijk toegang kan verschaffen tot specifieke ervaringskennis van
  anderen met psychische problematiek;
 • bereid is om ontbrekende kennis aan te vullen en door te ontwikkelen;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en zich kan bewegen
  tussen en communiceren met verschillende partijen in het werkveld;
 • kennis en vaardigheden heeft als het gaat om de sociale kaart en
  voorzieningen binnen de maatschappelijke zorg en welzijn;
 • een belangenbehartiger in hart en nieren is en bereid is om
  gesignaleerde knelpunten door te zetten.

Wat wij bieden
We bieden een uitdagende functie aan in een vernieuwende organisatie waar voldoende
mogelijkheden zijn om jezelf verder te ontwikkelen. Stichting Lumen biedt scholing en
intervisie voor medewerkers en vrijwilligers.

De arbeidsvoorwaarden en salaris zijn conform CAO Sociaal Werk, schaal 7.
Werkdagen en tijden worden in goed overleg en in afstemming met het team
overeengekomen. Vanwege de wisselende diensten in het Respijthuis zullen we ook
bereidheid om weekenddiensten te doen bespreken.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in de functie, stuur dan cv en motivatiebrief naar:
Roos van Gelderen (manager Rijnstreek) via roosvangelderen@lumen-hollandrijnland.nl

Reactie graag vóór maandag 22 april.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 17/18
Wil je meer informatie over de functie-inhoud, dan kan je ook bellen met Roos van
Gelderen: 06 533 62 680.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld