Duin- en BollenstreekLeidse RegioRijnstreek

Corona Huisregels

Lumen blijft veilig open voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Om dit bezoek mogelijk te houden, volgen we strikt de huidige coronamaatregelen.

De locaties van Lumen Holland Rijnland zijn uitsluitend open voor de volgende activiteiten:

 


Algemene corona huisregels voor iedereen

 • Draag een mondkapje bij binnenkomst of als je door het gebouw loopt. Als je zit kan het mondkapje weer af. (m.u.v. het Respijthuis)

 • Kom niet als je één of meer van deze klachten hebt en laat je testen:

  • verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)

  • hoesten

  • benauwdheid

  • verhoging of koorts

  • plotseling verlies van reuk en/of smaak

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. We hebben ons pand zo ingericht dat dit mogelijk is.

 • Was bij binnenkomst eerst je handen met water en zeep op het toilet rechts bij de ingang. Was je handen tussendoor ook regelmatig en bij het verlaten van het pand.

 • Noteer in het logboek bij de balie je naam, je aankomst- en vertrektijd. Deze gegevens worden na twee weken vernietigd en niet voor andere doeleinden gebruikt.

 • Geef elkaar geen hand.

 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

 • Maak je gebruik van de trap? Dalers hebben voorrang op de stijgers.

 • Wijs elkaar op het volgen van de huisregels, alleen samen houden we Lumen open!

Extra huisregels voor medewerkers (teamleden & vrijwilligers)

 • Alle medewerkers werken vanuit huis en komen alleen voor een ontmoetingsactiviteit naar één van onze locaties.
 • Ben je verantwoordelijk voor een ontmoetingsactiviteit dan:
  • verzorg je koffie en thee aan de deelnemers.
  • Zet je na de activiteit de stoelen hun plek.
  • Desinfecteer je de contactoppervlakken.
  • Ventileer je de ruimte.

Extra huisregels voor individuele afspraken

 • Individuele gesprekken vinden uitsluitend op afstand plaats, bijvoorbeeld via (beeld)bellen. Ook is het mogelijk om buiten af te spreken (op 1,5 meter afstand). Er zijn geen afspraken op één van onze locaties mogelijk.

Extra huisregels voor deelnemers aan cursussen

 • Volg je een groepsactiviteit (Zicht op Herstel) dan is aanmelding (via de website of e-mail) verplicht. Hierbij checken we ook of iemand gezondheidsklachten heeft.
 • De cursussen en workshops vinden plaats in de voorlichtingsruimte op de eerste verdieping en de gespreksgroepen beneden in het Inloophuis. Er is een vaste opstelling met 1,5 meter afstand van elkaar.
 • De groep bestaat uit maximaal tien personen (inclusief twee cursusleiders).
 • Deelnemers wachten buiten, strepen op het trottoir geven 1,5 meter aan. Vanaf een kwartier vóór aanvang kan je aanbellen om binnengelaten te worden.
 • De cursusleider laat deelnemers één voor één binnen en checkt bij binnenkomst nogmaals of er gezondheidsklachten zijn. Bij twijfel kan de toegang worden geweigerd.
 • De cursusleider haalt koffie en thee bij de bar en schenkt in de voorlichtingsruimte voor iedereen koffie en thee in.
 • Maximaal één persoon heeft toegang tot de toiletruimte, Is het toilet bezet? Wacht buiten op de gang/trap.
 • Voorkom onnodige verplaatsingen in het pand en blijf tijdens de pauze ook (zo veel mogelijk) in de voorlichtingsruimte.
 • Roken is alleen toegestaan in de binnentuin. Het rookhok is niet beschikbaar om te roken.
 • Alle deelnemers verlaten na de bijeenkomst direct het pand. De cursusleider begeleidt hen één-voor-één naar buiten.

Extra huisregels voor bezoekers zonder afspraak.

 • Onder deze categorie valt het Inloophuis, Lotgenotencafé, Ontmoeten-op-maandag & het koffie-uurtje bij STIP.
 • De ruimte van het Inloophuis is geopend voor maximaal 30 bezoekers. Bij meer bezoekers sluiten we deuren.
 • Kom niet allemaal tegelijk.
 • Houd ook bij het buiten wachten voldoende afstand.
 • Bezoekers gaan – na check gezondheidsklachten – één voor één binnen. Bij twijfel over gezondheidsklachten kan de toegang worden geweigerd
 • Alle bezoekers wassen bij binnenkomst hun handen in het invalidentoilet of reinigen hun handen met handalcohol.
 • Van alle bezoekers wordt de naam genoteerd en de aankomst- en vertrektijd.
 • Betreed het pand via de tuin. De route staat aangegeven.
 • Neem bij vertrek de route via het rookhok.
 • Blijf zo veel mogelijk op één plek en neem plaats op een stoel. Het is niet toegestaan om bij de bar te ‘hangen’.
 • Roken is alleen toegestaan in de binnentuin. Het rookhok is niet beschikbaar om te roken.
 • Spelletjes kunnen gespeeld worden met maximaal 2 personen.
 • Na 21.00 uur wordt niemand meer toegelaten.
 • De stoelen blijven op de  gemarkeerde plekken en mogen niet worden verplaatst.
 • Slechts één persoon mag achter de bar staan.  Voor de bar mogen er maximaal twee personen staan.

Tot slot

Het kan zijn dat er per activiteit aanvullende regels zijn. Deze regels worden door de Lumen-contactpersoon toegezonden en/of aan het begin uitgelegd.

We willen er nadrukkelijk op wijzen dat we deze beslissingen hebben genomen met als uitgangspunt om de belangrijkste  groepsactiviteiten bij Lumen door te laten gaan. Zo zorgen we er samen voor dat er een beperkt aantal mensen tegelijkertijd aanwezig is en beperken we het aantal contactmomenten.

Alleen op deze manier houden we met elkaar Lumen open!

Dank voor je begrip en medewerking!

Bart Smith

Directeur
Stichting Lumen Holland Rijnland