Een inwoner kan op verschillende momenten in het leven een beroep doen op een cliëntondersteuner. Het doel is het optimaliseren van de regie van de inwoner op het eigen leven en de zorg en ondersteuning die de inwoner nodig heeft. Cliëntondersteuning is in de wet geregeld. Deze wet biedt veel ruimte voor de invulling van onafhnakelijke cliëntondersteuning. Criteria als levensbreedheid en integraliteit vragen om een ruime opdracht aan cliëntondersteuners. Hoe een gemeente de opdracht van cliëntondersteuners invult is afhankelijk van de lokale context, de visie en de partijen waarmee wordt samengewerkt.

In deze infographic vind je een samenvatting van de verschillende momenten waarop cliëntondersteuning kan worden ingezet en welke taken hierbij horen.

 

 

Meer info