Rijnstreek

Respijthuis

Met ‘respijt’ wordt de tijdelijke opvang bedoeld als er extra behoefte is aan een veilige en ondersteunende omgeving. Meestal is er sprake van oplopende stress waardoor risico bestaat dat psychische en/of sociale problemen verergeren. Om een terugval of zelfs een crisis te voorkomen kan de cliënt in het respijthuis ‘op adem’ komen en weer grip te krijgen op het eigen herstel.

Er zijn verschillende situaties waarin cliënten behoefte kunnen hebben aan een paar dagen in het Respijthuis. Te denken valt aan:

  • Ten gevolge van een ingrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld het verlies van een dierbare of een ernstig conflict);
  • Familie, naastbetrokkenen en/of mantelzorgers zijn tijdelijk niet beschikbaar (bijvoorbeeld door vakantie, ziekte of overbelasting);
  • In de thuissituatie heerst een gespannen sfeer of is er ruzie ;
  • Een behandelaar of begeleider kan onvoldoende ondersteuning bieden in de thuissituatie.
    Uiteraard zijn er meerdere situaties te bedenken, maar in essentie gaat het om toename van stress en waarvoor in de thuissituatie onvoldoende steun geboden wordt.

Een Respijthuis bevindt zich in een normale sociale omgeving. Dat wil zeggen in een ‘gewoon’ huis, in een ‘gewone’ straat en in nabijheid van ‘gewone’ voorzieningen, zoals winkels, scholen, etc. Het GGZ-etiket wordt zo klein mogelijk gehouden waardoor het stigma, dat aan de GGZ kleeft, vermindert.

Een Respijthuis is niet hetzelfde als een psychiatrische kliniek. Het is nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. In het Respijthuis werken ervaringsdeskundigen, die voor een klimaat zorgen waarin veiligheid en ruimte voor herstel centraal staan. In het Respijthuis wordt geen behandeling geboden. Een verblijf in het Respijthuis kan variëren van 1 dag tot maximaal 2 weken, afhankelijk van de specifieke herstelwensen van de cliënt. Een Respijthuis is een aanvulling op de lopende ambulante behandeling (via GGZ, huisarts, etc.) en/of begeleiding (bijv. BW of BZW) en wordt gekoppeld aan een herstelprogramma waarin de cliënt regie neemt over zijn eigen herstel.

Opening zaterdag 10 oktober

Het Respijthuis zal zaterdag 10 oktober rond 10.00 uur feestelijk worden geopend door de Alphense wethouder en de directeur van Stichting Lumen. Belangstellenden kunnen ‘s middags vanaf 14.30 uur een kijkje nemen in het Respijthuis, spreken met de (ervaringsdeskundige) vrijwilligers en meedoen met verschillende activiteiten. Vanwege de beperkende corona-maatregelen is er slechts een beperkte groep tegelijkertijd welkom. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden en een tijdslot reserveren via onderstaand formulier

Meer informatie

Voor meer informatie over het Respijthuis kunt u contact opnemen met Marcel van der Wal: 06-28693973 / marcelvanderwal@lumen-hollandrijnland.nl

 

Opening Respijthuis (+ aanmelden)

Ja, ik wil meer informatie over het Respijthuis