Voorlichtingsavonden Psychische gezondheid

De voorlichtingsavonden psychische gezondheid worden georganiseerd door Lumen Holland Rijnland en GGZ Rivierduinen, afdeling Preventie. Vanwege de coronacrisis zijn deze voorlichtingen de afgelopen maanden online gehouden. Bekijk deze voorlichtingen hier terug.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet mogelijk om voor voorlichtingsavonden fysiek samen te komen. Omdat mensen met psychiatrische problemen juist in deze onzekere periode met vragen zitten, worden de voorlichtingen online voortgezet.

In samenwerking met GGZ Rivierduinen

Hooggevoeligheid
Woensdag 29 april 19.30-21.30 uur

Als je hooggevoelig of hoogsensitief bent, voel je je vaak anders dan de meeste mensen. Van kinds af aan bestaan er veel gevoelens van onbegrip. Je wordt dan ook met hooggevoeligheid geboren. Regelmatig blijkt dat één van de ouders ook hoog gevoelig is.

Hoogsensitieve mensen verwerken prikkels van buitenaf anders dan de meeste mensen. Opvallend is bijvoorbeeld dat deze mensen meer gevoelig zijn voor details en daardoor meer prikkels te verwerken hebben. Mensen met hooggevoeligheid kunnen erg sterk reageren op prikkels uit de omgeving. Dat kan een reactie op een hard geluid zijn, maar ook een fel licht of een sterke geur kan daarvoor zorgen. Naast de reguliere zintuiglijke waarneming, voelen hoogsensitieve personen emoties, sfeer en spanningen van andere personen bijzonder goed aan.

Een deskundige, zelf ook ervaringsdeskundige, zal op deze avond informatie geven en uw vragen beantwoorden.

Borderline
Woensdag 6 mei 19.30-21.30 uur

Mensen met borderline hebben over het algemeen moeite om emoties te reguleren en hierdoor relaties of vriendschappen met anderen te onderhouden. Het lukt hen vaak niet een baan te houden of een opleiding af te maken. Mensen met deze problematiek gedragen zich vaak impulsief en hebben last van wisselende stemmingen. Daarnaast kunnen zij andere psychische klachten hebben zoals angsten, depressie en/of stemmen horen. Dit maakt de omgang met iemand die borderline heeft soms behoorlijk ingewikkeld.

Tijdens deze Webinar gaat de ervaringsdeskundige in op het onderwerp vanuit haar/zijn eigen ervaring. Een professional vertelt over het thema in het algemeen, de achtergrond, oorzaken, signalen, het hulpaanbod en omgangsadviezen (familie en naasten). Uiteraard is er altijd voldoende ruimte om vragen te stellen.

Autisme bij volwassenen
Donderdag 7 mei 19.30-21.30 uur

Ruim één procent van de Nederlanders heeft een vorm van autisme. De hersenen van mensen met autisme verwerken informatie die ze waarnemen via zintuigen, op een andere manier. Zij hebben er moeite mee om wat zij ruiken, zien, horen of voelen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor ervaren zij problemen op het gebied van communicatie, verbeelding en in het omgaan met hun relaties. Kinderen en volwassenen met autisme hebben allemaal een andere combinatie van klachten en problemen.

De ervaringsdeskundige gaat in op het onderwerp vanuit haar/zijn eigen ervaring. Een professional vertelt over het thema in het algemeen, de achtergrond, oorzaken, signalen, het hulpaanbod en omgangsadviezen (familie en naasten). Uiteraard is er altijd voldoende ruimte om vragen te stellen.

Autisme heeft vaak invloed op relaties met andere mensen. Dat kan gaan om allerlei soorten relaties, van vriendschappen en liefdesrelaties tot ouder-kind-relaties. Tijdens de Webinar is er ruimte om ervaringen met elkaar te delen en kunnen tips qua omgang met elkaar worden besproken.

Psychose
Maandag 11 mei 19.30-21.30 uur

Elk jaar ontstaat bij één of twee op de tienduizend Nederlanders voor het eerst een psychose. De eerste psychose ontstaat meestal als iemand tussen 16 en 25 jaar oud is. Een psychose is een ingrijpende ervaring voor betrokkene zelf, maar zeker ook voor mensen uit de directe omgeving. Mensen met een psychose verliezen tijdelijk het contact met de werkelijkheid. De gevolgen strekken ver, zeker als de psychose niet snel herkend en behandeld wordt. Wanneer iemand met een psychose te maken krijgt, geeft dat veel vragen, onzekerheden en machteloosheid. Vroege herkenning van de symptomen kan de ontwikkeling van een psychose voorkomen of uitstellen en de sociale en maatschappelijke gevolgen verminderen.

De ervaringsdeskundige gaat in op het onderwerp vanuit haar/zijn eigen ervaring. Een professional vertelt over het thema in het algemeen, de achtergrond, oorzaken, signalen, het hulpaanbod en omgangsadviezen (familie en naasten). Uiteraard is er altijd voldoende ruimte om vragen te stellen.

Trauma en PTSS
Maandag 18 mei 19.30-21.30 uur

Ingrijpende gebeurtenissen ook van lang geleden kunnen nog steeds veel invloed hebben. Het kan een verkeersongeluk zijn, een gewelddadige overval, een inbraak, maar bijvoorbeeld ook een echtscheiding of een plotseling ontslag. We noemen dit een (psycho)trauma. Je merkt dat je gespannen bent, schrikachtig en onrustiger dan normaal. Ook kun je last hebben van herhaaldelijk terugkeren van herinneringen aan de schokkende gebeurtenis in de vorm van flashbacks en nachtmerries. Ten gevolge van een trauma kan iemand een Post traumatisch Stress Stoornis (PTSS) ontwikkelen.

Tijdens deze Webinar wordt er ingegaan op de verschijnselen van trauma, en achtergronden. De ervaringsdeskundige gaat in op het onderwerp vanuit haar/zijn eigen ervaring. Een professional vertelt over het thema in het algemeen, de achtergrond, oorzaken, signalen, het hulpaanbod en omgangsadviezen (familie en naasten). Uiteraard is er altijd voldoende ruimte om vragen te stellen.

Bipolaire stoornis
Maandag 22 juni 19.30-21.30 uur

Een bipolaire (manisch depressieve) stoornis kenmerkt zich door uitersten in stemming en energie. Wat is nu precies een bipolaire stoornis, hoe herken je het en wat zijn de behandelmogelijkheden? Maar ook: hoe kun je iemand met een bipolaire stoornis ondersteunen, en wat kan iemand zelf doen?

 

 

Meer informatie:

Stephanie Ratcliffe stephanieratcliffe@lumen-hollandrijnland.nl  of 06- 28655734