Opgenomen op de Werkvloer

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek starten samen met Stichting Lumen Holland Rijnland en het Servicepunt Werk vanaf september 2019 de campagne Opgenomen op de werkvloer. Overkoepelende doelstelling van dit initiatief is het creëren van een positieve, realistische beeldvorming rond werknemers/werkzoekenden met psychische problematiek in de Duin- en Bollenstreek.

Deelnemende partijen ontwikkelen een gezamenlijke en sluitende aanpak om uitsluiting van arbeidsparticipatie door stigmatisering duurzaam te voorkomen. Ten onrechte wordt namelijk dikwijls gedacht, dat mensen met psychische aandoeningen ver afstaan van de arbeidsmarkt, met als gevolg dat zinvolle dagbesteding door middel van werk niet de aandacht krijgt die het verdient, binnen de uitvoeringsagenda’s Maatschappelijke zorg. Hierdoor blijven mensen verstoken van een belangrijk aspect van maatschappelijk herstel.

Ervaringsdeskundige medewerkers van Stichting Lumen Holland Rijnland en Samen Sterk zonder Stigma zullen onder andere presentaties en workshops voor werkgevers verzorgen, over een ‘toegankelijke en ondersteunende werkvloer’, een werkvloer die zodanig is ingericht dat mensen met en zonder speciale aanpassingen op de werkplek naadloos zij aan zij kunnen werken. Werkgevers hebben landelijk aangegeven niet goed te weten hoe deze aanpassingen op de werkvloer te realiseren. Een aantal bedrijven zal worden benaderd om een werkplek te realiseren voor een arbeidsparticipant uit de doelgroep. Deze bedrijven worden vervolgens intensief ondersteund. Werkzoekenden uit de doelgroep krijgen na een serie ondersteunende, op empowerment gerichte workshops door ervaringsdeskundige participatiecoaches van Lumen, de gelegenheid om zich te presenteren op deze werkvloer.

De campagne zal aansluiting zoeken bij al bestaande initiatieven die de bevordering van participatie van mensen met psychische problematiek tot doel hebben. Zo is er naar aanleiding van een langlopende pilot voor de GGZ-doelgroep op Holland Rijnland-niveau al een stevige samenwerkingsstructuur van arbeidsgerelateerde professionals en cliëntondersteuners uit de doelgroep, gericht op het ondersteunen van mensen bij vastgelopen re-integratietrajecten. Ook wordt aansluiting gezocht bij andere innoverende pilots gericht op het optimaal inrichten en uitvoeren van maatschappelijke zorg. De campagne wordt ondersteund door ZonMw middels een subsidie in het kader van een sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en verward gedrag.

Contactpersonen voor deze campagne zijn Anneke Koster, gemeente Noordwijk (a.koster@noordwijk.nl) en Monique van Biezen, Stichting Lumen Holland Rijnland (mvanbiezen@lumen-hollandrijnland.nl).